Stopa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc.

Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się właśnie pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.

Bez zmian pozostała również stopa dyskontowa, stosowana w przypadku bezpośrednich kredytów bankom komercyjnym, na poziomie 0,50 proc.

Decyzja nie została podjęta jednogłośnie

Fed poinformował, iż zamierza dokonywać zakupów długoterminowych bonów skarbowych, by pobudzić rynek kredytowy i gospodarkę, ale tylko wówczas, jeśli takie zakupy okażą się potencjalnie efektywne.

"FOMC zamierza się skupić na takiej polityce, która będzie wspierać funkcjonowanie rynków finansowych i stymulować wzrost w gospodarce poprzez operacje otwartego rynku i inne środki" - napisał Fed w komunikacie.

Decyzja nie została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Rezerw Federalnych. Odmienne poglądy zaprezentował przewodniczący Fed w Richmond Jeffrey Lacker.