Ponad 70 wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności, 5,5 mld deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz 3,5 tys. nowych miejsc pracy. To bilans 2017 roku w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jak się okazuje, to także najlepsze wyniki od momentu powstania SSE EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Od początku istnienia stref ARP S.A. wydała w nich łącznie do końca 2017 roku 770 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ponad 65 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 500 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach. Jak wynika jednak opublikowanych wyników, większość nowych inwestycji realizowanych jest województwie podkarpackim.

Podkarpacie rajem dla inwestorów?

Jak się okazuje, inwestycje w SSE pozytywnie wpływają na rozwój Polski Wschodniej. W obu strefach łącznie w 2017 roku najwięcej przedsiębiorców zdecydowało się na rozwój biznesu w województwie podkarpackim (45 udzielonych zezwoleń) i lubelskim (13 udzielonych zezwoleń). Dlaczego tzw. ściana wschodnia okazuje tak korzystna dla inwestorów? O poziomie inwestycji decyduje bowiem bliski dostęp do rynku pracy, ale także wielkość zwolnienia podatkowego, które na tych terenach wynosi do 50%, a dla małych firm nawet 70%.

Udogodnienia te przekładają się na rekordowe wyniki. W strefie mieleckiej w 2017 najwięcej inwestycji zlokalizowano w województwie podkarpackim (33), ponadto 10 w lubelskim, 3 w zachodniopomorskim i 1 w śląskim. Najczęściej inwestowano w podstrefach Trzebownisko k. Rzeszowa (10 inwestycji), Mielec (8 inwestycji), Lublin (6 inwestycji), Rzeszów (4 inwestycje) oraz Szczecin (3 inwestycje). Z kolei w strefie tarnobrzeskiej najwięcej inwestycji zlokalizowano w województwie podkarpackim (12), ponadto 5 zlokalizowano w województwie mazowieckim, po 3 inwestycje w województwach lubelskim oraz dolnośląskim, a jedną w województwie podlaskim. Najczęściej inwestowano w podstrefach Stalowa Wola (5 inwestycji) oraz Radom (4 inwestycje), Łuków i Wrocław-Kobierzyce (po 3 inwestycje).

- Wsparcie, które zapewniamy przedsiębiorcom przynosi oczekiwane rezultaty. Najlepsze w historii wyniki zarządzanych przez ARP specjalnych stref ekonomicznych potwierdzają, jak ważne jest efektywne zarządzanie i zaangażowanie wykwalifikowanego zespołu. Rekordowe, sięgające 5,5 miliarda złotych zobowiązania inwestycyjne to sukces, który jest tym większy, że inwestorami są innowacyjne firmy, wśród których jest wiele polskich MŚP. Sukcesy mieleckiej i tarnobrzeskiej SSE to również efekt spójnej polityki gospodarczej rządu, tworzącego skuteczne narzędzia do rozwijania przedsiębiorstw – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Rekordowy 2017

Podsumujmy wyniki za 2017 rok. Liczby mówią bowiem same za siebie. ARP wydała 71 zezwoleń, spośród których 47 udzielono w strefie mieleckiej, a 24 w strefie tarnobrzeskiej (w roku 2016 było ich 64, a w 2015 – 52). Wyższy poziom zobowiązań inwestycyjnych uzyskała strefa tarnobrzeska z wynikiem 4,17 mld zł. Z kolei wartość nakładów inwestycyjnych w strefie mieleckiej wyniosła 1,32 mld zł. Jeśli chodzi o zobowiązania inwestycyjne, w 2017 roku w obu strefach w stosunku do lat ubiegłych są również rekordowe (2,5 mld zł w 2016 r. i 1,3 mld zł w 2015 r.). W porównaniu z poprzednimi latami wzrosła też liczba nowych miejsc pracy. Natomiast udzielone w 2017 roku zezwolenia zobowiązują przedsiębiorców do utworzenia ponad 3,5 tys. etatów (w roku 2016 - 2,5 tys., a w 2015 - 1,6 tys.).

Jak się okazuje, wśród strefowych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, których w tym roku jest prawie 70 procent. Należą do nich m.in.: BioMaxima i Cyfrowa Foto w strefie mieleckiej oraz PPHU Łukpol i Fagum-Stomil w strefie tarnobrzeskiej.

Największe inwestycje pod względem wartości w strefie tarnobrzeskiej notuje branża automotive – LG Chem, Federal Mogul Gorzyce, Starion Polska. Z kolei w Mielcu dominowały inwestycje firm z branży lotniczej m.in. Pratt & Whitney Rzeszów, MB Aerospace Rzeszów czy Creuzet Polska.

Oferta dla biznesu

SSE EURO-PARK Mielec oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN od ponad dwóch dekad swojej działalności przyciągają polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy planują nowe inwestycje oferujące transfer nowoczesnych technologii. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw tworzących trwałe miejsca pracy oraz wśród podmiotów nawiązujących współpracę z funkcjonującymi już inwestorami strefowymi.

– Doświadczenia i kompetencje ARP w zakresie wspierania inwestycji, a także nasz potencjał finansowy będziemy efektywnie wykorzystać także w innych regionach – mówi Dariusz Śliwowski, wiceprezes Zarządu ARP S.A. – Z myślą o przedsiębiorcach przygotowaliśmy dedykowaną ofertę pożyczkową. W naszych strefach zapewniamy również dostęp do sieci dostawców i podwykonawców z wielu branż przemysłu. Specjalizacja branżowa to ważny impuls do rozwoju inwestycji w regionach. Przykładem branża lotnicza, która dynamicznie rozwija się w mieleckiej strefie. Nieprzypadkowo jej największe inwestycje jak Pratt & Whitney, czy MB Aerospace Rzeszów skupiały się wokół Klastra Dolina Lotnicza.

Dlaczego przedsiębiorcy lubią wiązać się z SEE? Kluczem są atrakcyjne możliwości inwestycyjne i kooperacyjne takie jak: zwolnienia z podatku dochodowego, doradztwo inwestycyjne, rozbudowana infrastruktura, bardzo dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne, sprzedaż nieruchomości objętych statusem SSE, dostęp do wykwalifikowanej kadry, sieć dostawców i podwykonawców z różnych branż przemysłu czy działalność w zakresie wspierania kadr dla gospodarki i tworzenia klastrów.

Oferta SSE zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A przewiduje także pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, wsparcia płynności finansowej, zasilenia w kapitał obrotowy, finansowania kontraktów i zamówień, wszelkich działań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w SSE – dla nowych inwestorów strefowych – tzw. „pożyczka na start”, przedsięwzięć innowacyjnych oraz przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.

Noworoczne sukcesy

Pomimo tego, że nowy rok dopiero się rozpoczął, ARP S.A może już pochwalić się napawającym optymizmem wynikiem. W pierwsze 10 dni stycznia 2018 r. udało się bowiem wydać już 19 zezwoleń na prowadzenie działalności, uzyskać 360 mln zł zobowiązań inwestycyjnych oraz stworzyć 470 nowych miejsc pracy! Co więcej, ogłoszono także przetarg na budowę hali przemysłowej o pow. 10 000 m2 w Radomiu. Wszystko na to wskazuje, że wyniki za 2018 r. okażą się jeszcze lepsze od tych uzyskanych w rekordowym 2017. Do sukcesu przyczynić mogą się także zmiany legislacyjne. Obecnie finalizowane są bowiem prace nad ustawą, której celem jest gruntowna reforma systemu wsparcia inwestycji. Projekt „Polska Strefą Inwestycji” zakłada m.in. rozszerzenie dostępności zwolnień podatkowych na całą Polskę, podwyższenie standardu obsługi inwestora, wprowadzenie przejrzystego i spójnego podziału obszaru działalności spółek zarządzających strefami. Szczególne wsparcie uzyskają inwestycje kreujące rozwój nowoczesnej gospodarki Polski. Oprócz kryteriów jakościowych nadal uwzględniane będą kryteria ilościowe takich jak: wartość inwestycji i zatrudnienie. Preferowane będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz regiony o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Jak najszybsze wdrożenie mechanizmów, zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest kluczowe dla polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu.

Podsumowanie roku SSE EURO-PARK MIELEC i EURO-PARK WISŁOSAN