Z kolei liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta zmniejszyła się do 3 tys. 947 na koniec listopada 2017 z 4 tys. 394 na koniec listopada 2016 roku.

Z informacji UKNF wynika ponadto, że liczba przedstawicielstw w sieci bankowej zwiększyła się na koniec listopada ubiegłego roku do 2 tys. 974 z 2 tys. 813 rok wcześniej.

UKNF poinformował ponadto, że w tym samym liczba zatrudnionych w polskim sektorze bankowym spadła o 4 tys. 228 osób, do 164 tys. 848.