Reforma sądownictwa może osłabić praworządność w Polsce i negatywnie wpłynąć na inwestycje zagraniczne oraz sentyment gospodarczy w Polsce - oceniła w informacji prasowej do raportu o państwach Europy Środkowo-Wschodniej agencja ratingowa Moody's.

"Agencja uważa, że mniej przewidywalne otoczenie polityczne będzie stanowić ograniczenie dla profilu kredytowego niektórych państw w Europie Środkowo-Wschodniej" - czytamy w komunikacie.

"W tym kontekście, nieprzewidywalność polityczna pozostanie istotnym czynnikiem dla Polski, gdzie reforma sądownictwa może potencjalnie doprowadzić do erozji praworządności i osłabić sentyment gospodarczy oraz FDI (bezpośrednie inwestycje zagraniczne)" - napisano.

"Perspektywa dla wiarygodności kredytowej krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest stabilna, co odzwierciedla solidny wzrost gospodarczy kompensowany przez wyzwania strukturalne i instytucjonalne" - oceniła również agencja.

"Prężna konsumpcja prywatna oraz kontynuacja ożywienia w inwestycjach będą nadal motorem wzrostu w regionie EŚW. To pomoże w dalszym zawężeniu różnic dochodowych między EŚW a pozostałymi częściami Unii Europejskiej" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Daniela Re Fraschini, Associate Vice President w Moody's.

Moody's prognozuje, że dynamika wzrostu gospodarczego w EŚW w 2018 r. przekroczy średnią unijną i dla większości państw regionu spowolni w stosunku do lat poprzednich do 3-4 proc. rocznie. Lekkie wyhamowanie wzrostu wynika z niższego oczekiwanego wzrostu w strefie euro oraz rozpoczęcia stopniowego zacieśniania monetarnego w niektórych państwach EŚW.

Agencja spodziewa się, że polityka fiskalna w przeważającej części EŚW w 2018 r. pozostanie ekspansywna, choć przestrzeń fiskalna dla wielu państw EŚW będzie mniejsza wraz ze spadkiem przychodów budżetowych w związku z wyhamowaniem wzrostu PKB oraz wzrostem kosztów obsługi długu, wynikających z normalizacji polityk monetarnych przez banki centralne w regionie.

Barierą dla wzrostu w EŚW, w ocenie Moody's, pozostają strukturalne ograniczenia, takie jak wyzwania demograficzne, czy niedobory siły roboczej.