Trzeciakowski powiedział, że wszyscy czterej członkowie zarządu złożyli rezygnację 23 stycznia. Jak wyjaśnił, powodem jest zapis tzw. specustawy stoczniowej, zgodnie z którym kompetencje dotychczasowego zarządu przejmuje zarządca kompensacji stoczni. "Oznacza to, że zarząd traci prawo zarządu oraz możliwość rozporządzania majątkiem stoczni" - wyjaśnił prezes.

"Nie należymy do ludzi, którzy będą brać pieniądze za darmo" - podkreślił Trzeciakowski.

"Właściciel stoczni, którym jest skarb państwa, powoła nowy zarząd"

Jego zdaniem właściciel stoczni, którym jest skarb państwa, powoła nowy zarząd, ale przypuszczalnie mniej liczny.

Trzeciakowski dodał, że rezygnacja trzech członków zarządu będzie skutkować z dniem 31 stycznia, natomiast czwartego, wiceprezesa ds. produkcyjnych Bogusława Adamskiego - 15 lutego, w związku z planowanym na 14 lutego wodowaniem statku. Jest to uzgodnione z właścicielem - zaznaczył.

Dodał, że składając rezygnację szefostwo SSN wyraziło zgodę na przedłużenie tego terminu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Członkowie zarządu zgłosili również, że są do dyspozycji właściciela, jeżeli ten będzie potrzebował ich pomocy.