Co rząd chce zrobić, aby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy?- Wbrew przewidywaniom pesymistów koniunktura gospodarcza w Polsce nie zmienia się tak jak na świecie. Polska gospodarka reaguje z pewnym opóźnieniem na wahania rynku amerykańskiego i rynków europejskich. Wyniki gospodarki po III kwartale, czyli 6,4-proc. tempo wzrostu PKB, pokazują, że możemy mieć większy optymizm, niż wskazywali na to niektórzy analitycy. To, co może wzmocnić dobrą koniunkturę i co chcemy podjąć, to zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Ważnym elementem będzie również wzmocnienie innowacyjności polskiej gospodarki i połączenie starych sprawdzonych technologii z nowymi rozwiązaniami.
• Czy jest szansa na obniżenie deficytu budżetowego? Część analityków mówi, że możliwa jest redukcja nawet poniżej 21 mld zł wobec planowanych 28,6 mld zł w przyszłym roku.
- Trzeba brać pod uwagę, że przy obecnych stopach procentowych i poziomie wzrostu gospodarczego konieczne jest znalezienie równowagi między wielkością deficytu a możliwościami budżetu.
• Eksporterzy narzekają na mocnego złotego, podkreślając, że ratunkiem może być wspólna unijna waluta. Kiedy Polska powinna wejść do strefy euro?
- Istotna jest odpowiedź nie tylko na pytanie, kiedy. Bardzo ważne jest też, przy jakim kursie wymiany wejdziemy do strefy euro. Od tego zależy, czy będziemy stawiać na eksport, import czy też zrównoważymy te dwa elementy. Powinniśmy korzystać z doświadczeń nie tylko państw, które przyjmowały wspólną walutę, ale również krajów, które stworzyły strefę euro. Celem takiego działania musi być maksymalne ograniczenie społecznych skutków przyjęcia unijnej waluty.