Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego ma szansę spaść w tym roku aż o 2 pkt proc. PKB. To zasługa wysokiego wzrostu gospodarczego, mocnego złotego i inflacji.
Dług Polski w relacji do PKB na koniec 2017 r. spadnie zarówno według metodologii krajowej, jak i unijnej. Jak wynika z wyliczeń DGP, spadek może być duży i wynieść w okolicach 2 pkt proc. PKB. To najwięcej od 2014 r., kiedy dług spadł po tym, jak wprowadzono zmiany w OFE i umorzono obligacje, które były w funduszach.
– Wszystko sprzyja obniżeniu długu w relacji do PKB. Zarówno bardzo dobry wynik sektora finansów publicznych, szybki wzrost gospodarczy, ale też kurs waluty. Myślę, że spadek wyniesie co najmniej 1 proc. – pośrednio potwierdza kierunek naszych wyliczeń Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.