Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 31 proc. (w grudniu odpowiednio 15 proc. i 21 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorstwa odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze od formułowanych w grudniu" - napisano.

Spośród badanych przedsiębiorstw 18 proc. (przed rokiem 22 proc.) planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może ulec ograniczeniu.

Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są pesymistyczne i gorsze od zgłaszanych w grudniu.

"Możliwy jest spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych. Planowane zmniejszenie zatrudnienia jest bardziej znaczące niż prognozowano w ubiegłym miesiącu" - napisano.