Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w piątek za uchwaleniem budżetu na 2018 r., jednocześnie wprowadzając do projektu kilkadziesiąt poprawek. Przewidują one m.in. zwiększenie przyszłorocznej rezerwy ogólnej o prawie 95 mln zł.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2018 r. opowiedziało się 22 posłów komisji, a sześciu było przeciw.

Wcześniej komisja rozpatrzyła ponad 400 wniosków, których większość złożyła opozycja. Komisja wprowadziła do projektu kilkadziesiąt poprawek, prawie wyłącznie zgłoszonych przez posłów PiS.

Wśród nich znalazła się poprawka przewodniczącego komisji Jacka Sasina (PiS), która przewiduje zwiększenie o prawie 95 mln zł przyszłorocznej rezerwy ogólnej. Jak wyjaśnił Sasin dziennikarzom po głosowaniu, pieniądze na ten cel mają pochodzić ze zmniejszenia budżetów niektórych instytucji.

"To przede wszystkim kancelarie: Sejmu, Senatu, Prezydenta, ale również instytucje sądowe, rzecznicy. Analizowaliśmy przez cały czas prac nad budżetem, czy oczekiwania tych instytucji nie są zbyt wygórowane. W większości przypadków tak uznaliśmy" - powiedział.

Zapewnił, że w żadnej z tych instytucji poprawki nie spowodowały, że ich budżety na przyszły rok będą niższe niż realizowane w tym roku. "Praktycznie każdy ma lekki wzrost w zależności od potrzeb, jakie były prezentowane" - zapewnił. "Uznaliśmy jednak, że pieniądze na koszty administracji nie mogą być aż tak duże " - dodał Sasin.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Według projektu budżetu na 2018 r. dochody zaplanowano w wysokości 355,7 mld zł, a wydatki w wysokości 397,2 mld zł. W projekcie założono też deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Rząd zakłada wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.