"Przygotowane przez nas rozporządzenie rozszerza możliwość zaliczkowania na wszystkich przedsiębiorców; obecnie możliwość taka istnieje w ściśle określonych działaniach" - powiedziała dziennikarzom Bieńkowska.

Projekt rozporządzenia jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Musi być on zaakceptowany m.in. przez Ministerstwo Finansów.

"Na piątek zaplanowane jest w tej sprawie spotkanie z wiceminister finansów Elżbietą Suchocką-Roguską" - poinformowała szefowa resortu rozwoju. Przypomniała, że MRR planowało przyjęcie rozporządzenia do końca stycznia.

Na konto w NBP trafiają już zaliczkowe pieniądze z Komisji Europejskiej. Do końca marca ma się tam w sumie znaleźć ponad 20 mld zł. "W sumie KE udzieli nam zaliczki w wysokości 9,5 proc. z 67 mld euro (przewidzianych do wydatkowania do 2013 roku - PAP)" - powiedziała Bieńkowska, zaznaczając, że zaliczki już są udzielane z tej kwoty.

Oprócz rozszerzenia katalogu przedsiębiorców uprawnionych do ubiegania się o zaliczkę, projekt rozporządzenia zawiera też korzystne zmiany dla przedsiębiorców dot. poręczeń i gwarancji w dotacjach unijnych.

"Chodzi m.in. o podwyższenie do 4 mln zł możliwości gwarancji tylko wekslem" - wyjaśniła Bieńkowska. Do tej pory wekslem można było zabezpieczać dotacje do 1 mln zł.

Aktualne wydatkowanie środków unijnych wynosi ok. 0,4 proc. z ponad 67 mld euro przewidzianych dla Polski w ramach funduszy unijnych do roku 2013. Na dzień 18 stycznia resort rozwoju przekazał na konta wnioskodawców 1,2 mld zł. Do końca roku przewiduje wydatkowanie 16,8 mld zł. Podpisano blisko 7 tys. umów na kwotę 9,2 mld zł.