Chodzi o 100 tys. zł kary, którą prezes UOKiK nałożył na największego polskiego przewoźnika kolejowego za uniemożliwianie zwrotu niewykorzystanych biletów obowiązujących na trasach do 100 km.

Ney zapowiedział, że firma nie będzie odwoływać się od decyzji prezes UOKiK do sądu, jednak uważa, że kwestionowany przez Urząd regulamin jest zgodny z prawem.

"Nie mieliśmy skarg pasażerów, a z drugiej strony interes przewoźnika został zabezpieczony" - oświadczył rzecznik. Dodał, że analogiczne zapisy znajdują się w regulaminach innych przewoźników.

Klient, który kupił bilet jednorazowy, nie miał możliwości zmiany warunków umowy

W czerwcu 2008 roku UOKiK wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem stosowania przez spółkę PKP Przewozy Regionalne regulaminu świadczenia usługi, którego postanowienia mogły naruszać interesy konsumentów.

Jak wynika z komunikatu UOKiK, zarzuty urzędu dotyczyły w szczególności ograniczania praw podróżujących na trasach do 100 km, m.in. braku możliwości zmiany umowy przewozu lub odstąpienia od niej oraz zwrotu należności proporcjonalnie do niewykorzystanego biletu.

UOKiK ustalił, że klient, który kupił bilet jednorazowy, nie miał możliwości zmiany warunków umowy, np. godziny wyjazdu, po rozpoczęciu "terminu ważności biletu" określonego przez przewoźnika. Kupując nawet z kilkugodzinnym wyprzedzeniem bilet podróżny musiał liczyć się z tym, że w przypadku nagłej zmiany godziny wyjazdu jego zwrot lub wymiana nie będą możliwe poza terminami sztywno wyznaczonymi przez spółkę.

Zdaniem urzędu, jest to praktyka nieuczciwa. Zgodnie z przepisami dopóki pasażer nie zajmie miejsca w pociągu, możliwe jest dokonanie każdej zmiany związanej z terminem, godziną wyjazdu, trasą bądź klasą. Może również odstąpić od umowy - wtedy powinien otrzymać zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanego świadczenia.

Konsumenci zyskali prawo do rozpoczęcia podróży ze stacji pośredniej

Według UOKiK, firma zaniechała stosowania w regulaminie kilku innych postanowień kwestionowanych wcześniej przez Urząd. Zgodnie z nowymi zasadami PKP będzie zwracać należność za niewykorzystany bilet turystyczny po rozpoczęciu "terminu jego ważności".

UOKiK informuje ponadto, że konsumenci zyskali też prawo do rozpoczęcia podróży ze stacji pośredniej, która leży na trasie, na którą wykupili bilet bez konieczności nabycia nowego. Poza tym pasażer może liczyć na zmianę umowy nie tylko w przypadkach korzystnych dla spółki - zmiany wagonu z niższej na wyższą klasę - ale również w odwrotnych sytuacjach. Wówczas podróżnym przysługuje zwrot części niewykorzystanego świadczenia. Informacje o wprowadzonej zmianie zamieszczone zostały na stacjach, m.in. na tablicach ogłoszeń.