"Z jednej strony złożyły się na nie nieco lepsze oceny sytuacji ekonomicznej kraju, z drugiej zaś strony odczuwana jest poprawa sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych. Korzystniej niż w grudniu postrzegany jest również stan i perspektywy gospodarki. Wzrosło również przekonanie, że polska gospodarka jest w stanie sama sobie poradzić z problemami, bez pomocy państw zachodnich" - napisano.

30 proc. badanych - czyli o 4 pkt procentowe więcej niż w miesiącu ubiegłym - uważa, iż przyszły rok przyniesie zmiany na lepsze, natomiast 34 proc. - czyli o 2 pkt procentowych więcej niż w grudniu - oczekuje pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju.

36 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja ekonomiczna Polski nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

"53,6 proc. Polaków natomiast pozytywnie odbiera sytuacje ekonomiczną Polski"

"Stworzona przez Pentor RI typologia pokazuje, iż osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 46,4 proc. społeczeństwa. 53,6 proc. Polaków natomiast pozytywnie odbiera sytuacje ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani).

Badanie zrealizowano w dniach 12 - 16 stycznia 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków.