W listopadzie 2008 r. eksport zmniejszył się o 11,9 proc. Import zmniejszył się o 8,2 proc.

"Zmniejszenie eksportu jest bezpośrednim skutkiem coraz wyraźniejszej recesji i spowolnienia popytu na głównych rynkach, zwłaszcza unijnych, w tym Niemiec i Włoch i jak należy przewidywać. utrzyma się przynajmniej do połowy br" - napisali analitycy resortu gospodarki.

"W ślad za spadkiem eksportu i spowolnieniem produkcji krajowej postępuje spadek importu, zwłaszcza o charakterze zaopatrzeniowym i inwestycyjnym" - dodali.