Konkursy odbyły się w ramach działań 8.1 i 8.2 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

W ogłoszonym we wrześniu konkursie 8.1 na dofinansowanie mogli liczyć przedsiębiorcy, których projekty służyły świadczeniu usług drogą elektroniczną i stworzeniu niezbędnych do tego produktów cyfrowych.

"Zgłoszone projekty dotyczyły m.in. świadczenia usług cyfrowych za pośrednictwem portali internetowych" - powiedziała PAP rzeczniczka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Monika Karwat-Bury.

Złożono 452 wnioski o wartości dofinansowania 189 mln zł. Zatwierdzono ostatecznie 222 projekty. Najwięcej dotacji otrzymają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego i małopolskiego. Najmniej środków trafi do województw świętokrzyskiego i lubelskiego.

"Zatwierdzone projekty opiewają na 92 mln zł" - powiedziała Karwat-Bury. "Na ten rok w ramach tego działania przewidzieliśmy do rozdysponowania 96 mln euro. Następny konkurs będzie ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale tego roku" - dodała.

Z kolei na działanie 8.2, czyli wsparcie przedsięwzięć biznesowych prowadzonych między co najmniej trzema przedsiębiorcami w formie elektronicznej przyznano 55 mln zł 142 projektom.

Najwięcej dotacji otrzymają przedsiębiorcy z województwa małopolskiego i podkarpackiego

W tym konkursie, ogłoszonym w czerwcu ub. roku złożono 290 wniosków na wartość dofinansowania powyżej 124 mln zł. Następny konkurs, jak poinformowała Karwat-Bury, będzie ogłoszony w pierwszym kwartale 2009 roku.

Najwięcej dotacji otrzymają przedsiębiorcy z województwa małopolskiego i podkarpackiego, a najmniej dotacji trafi do województwa świętokrzyskiego.

"Zależy nam, aby wszystkie rejony Polski miały równe szanse rozwoju, dlatego w 2009 r. planujemy intensywnie promować działania 8.1 i 8.2. Pierwszym krokiem, który już zrealizowaliśmy jest portal dla przedsiębiorców www.web.gov.pl. Zamierzamy również bezpośrednio docierać do przedsiębiorców organizując m.in. spotkania informacyjne w województwach o najniższej liczbie złożonych wniosków" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka PARP- u.

PO IG przewiduje wydanie do 2013 roku 9,7 mld euro na zwiększenie innowacyjności naszej gospodarki. 8,3 mld euro będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej.