Zbyt szybkie obniżanie stóp procentowych jest tworzeniem sztucznych warunków, co prowadzi zazwyczaj do późniejszych nieporozumień i fałszowania faktycznych informacji płynących z rynku - uważa Halina Wasilewska-Trenkner, członek Rady Polityki Pieniężnej.

"Poczekajmy przed ferowaniem tego, jak należy ograniczyć i czy należy ograniczać wysokość stóp procentowych, na informacje, które pokażą się jutro, które będą dotyczyły produkcji" - powiedziała Wasilewska-Trenkner w radiu TOK FM.

"Nie zapominajmy również i o tym, że zbyt szybkie tworzenie warunków wyjątkowo dobrych dla naszych inwestorów tu w kraju poprzez obniżanie stóp, czego domagają się politycy i niektórzy przedstawiciele świata gospodarki, to jest tworzenie warunków sztucznych, a tworzenie warunków sztucznych prowadzi zazwyczaj do późniejszych nieporozumień i fałszowania faktycznych informacji płynących z rynku" - dodała.

Zdaniem Wasilewskiej-Trenkner, nie powinno się poszukiwać tego typu sztucznego rozwiązania.

"Wszyscy ratują się luzowaniem polityki pieniężnej, ale inflacja w tych innych krajach, gdzie się wszyscy ratują, spada znakomicie szybciej niż u nas" - powiedziała.

"(Takie sztuczne rozwiązania - PAP) wywołują po pierwsze wrażenie, że skoro niektórzy dokonali pewnych nieostrożnych poczynań, to taka sztuczna sytuacja rozgrzesza, zachęca dalej do niefrasobliwego zachowania. Zachęca do traktowania pieniądza zbyt lekko. Po trzecie może się to odbijać niekorzystnie (na kursie - PAP) złotego w stosunku do walut obcych" - dodała.