Giełda Papierów Wartościowych pracuje nad aktualizacją strategii dla Grupy Kapitałowej GPW - powiedział we wtorek prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że III kwartał tego roku był dla spółki bardzo dobry.

"Pracujemy nad aktualizacją strategii dla naszej Grupy Kapitałowej. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby doprowadzić te prace do końca zgodnie z zasadą +jakość przed szybkością+" - powiedział we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami Dietl. Zarząd GPW prezentował wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za III kwartał 2017 r.

Jak powiedział Dietl, w przyszłym roku zarząd chce "strategicznie przemyśleć politykę cenową czy model przychodowy". "Strategiczny przegląd cenników i poszukiwanie dróg do zyskownego wzrostu jest jednym z głównych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć w przyszłym roku" - powiedział. Dodał, że zamiarem zarządu jest, aby posiadane przez GPW nadwyżki gotówki mogły być lokowane w projekty technologiczne, które giełda w tym obszarze rozważa.

Odnosząc się do wyników za III kwartał, Dietl powiedział, że był to dla spółki "bardzo dobry" kwartał, a liczby są "naprawdę imponujące".

"III kwartał 2017 r. to okres, w którym zysk EBITDA Grupy Kapitałowej GPW osiągnął historycznie najwyższy poziom (57,4 mln zł - PAP). Grupa wypracowała również rekordowe 47 mln zł zysku netto, czyli o niemal 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udowadniamy w ten sposób naszą efektywność. Będziemy ciężko pracować w kolejnym kwartale szykując się do zmian regulacyjnych, w tym wejścia w życie dyrektywy (unijnej dyrektywy - PAP) MiFID II. Będziemy przy tym kontynuować rozwój wszystkich linii biznesowych oraz prowadzić działania w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności i racjonalizacji kosztów" - przekazał Dietl.

Wiceprezes GPW Jacek Fotek przekazał, że III kwartał, "to następny kwartał tego roku, kiedy z przyjemnością możemy ogłosić wyniki kwartalne, szczególnie w zakresie zrealizowanego zysku netto".

"Grupa kapitałowa giełdy zamknęła ten kwartał wynikiem 47 mln zł, co oznacza, że za pierwszych dziewięć miesięcy tego roku zrealizowaliśmy już zysk netto przekraczający 116 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 jest to przyrost 19 proc." - powiedział.

Jak dodał, GPW podtrzymuje swoją politykę dywidendową. "Będziemy zdeterminowani, jako zarząd podtrzymywać strategiczną deklarację GPW o wypłacie 60 proc. skonsolidowanego zysku netto (...). I tyle możemy w tej chwili w tym zakresie powiedzieć. Nie widzimy obecnie żadnych zagrożeń, co do zmiany tej polityki" - powiedział.

GPW we wtorkowym komunikacie poinformowała, że Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 81,1 mln zł, odnotowując 10,1-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Jak tłumaczy spółka, na wyniki finansowe GK GPW miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym. Chodzi m.in. o rozwiązanie rezerwy na ok. 5,8 mln zł z tytułu niższej rocznej opłaty GK GPW na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, a także zwrot 3,8 mln zł odsetek od zaległości podatkowych naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą rozliczeń VAT w Towarowej Giełdzie Energii, oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 1,6 mln zł zawiązanej na nieściągalne należności z tytułu korekty VAT od kontrahentów TGE.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu rok do roku wynikał z wyższych wolumenów zarówno na rynku finansowym, jak i towarowym. W III kwartale br. GPW wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 90,2 mln zł, czyli 2,15 zł na akcję.

Koszty operacyjne w III kw. 2017 r. wyniosły 32,5 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 40,1 proc.

"W III kwartale miało miejsce rozwiązanie rezerwy na opłatę na rzecz KNF z tytułu nadzoru w wysokości ok. 5,8 mln zł. Tak jak w ubiegłym roku kwota ta została w całości naliczona w I kwartale, a następnie skorygowana w III kwartale" - czytamy w komunikacie spółki.

Przychody z rynku towarowego w III kw. 2017 r. utrzymały się na stabilnym poziomie kwartał do kwartału i wyniosły 32 mln zł (wzrost o 19,7 proc. rdr) i w efekcie wygenerowały 39,4 proc. przychodów Grupy GPW. Wzrost przychodów w tym segmencie w III kw. 2017 r. jest związany przede wszystkim z rosnącymi wolumenami na rynku gazu oraz ze wzrostem przychodów z rozliczania transakcji (+25,1 proc. rok do roku).