Agencja ratingowa S&P potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski - podkreśla Ministerstwo Finansów w komunikacie do decyzji agencji. Zwraca uwagę, że agencja wskazała m.in. na "solidne fundamenty polskiej gospodarki".

W piątek agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2"- podała agencja w piątek w komunikacie. Perspektywa ratingów jest stabilna. Długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej został potwierdzony na poziomie "A-/A-2", również ze stabilną perspektywą.

"Agencja S&P w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję wskazuje na solidne fundamenty polskiej gospodarki oraz zyskowny i dobrze skapitalizowany sektor bankowy. Ponadto S&P zauważyła wzrastające wpływy środków z Unii Europejskiej oraz silny popyt zewnętrzny" - komentuje tę decyzję w wydanym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Dodaje, że S&P stwierdza, iż "mimo ostatniego wzrostu płac pozostają one relatywnie niskie w porównaniu do strefy euro, a poziom wykształcenia w Polsce pozostaje wysoki".

MF zwraca także uwagę, że agencja S&P przedstawiła prognozy poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na najbliższe lata i oszacowała, iż wzrost realnego PKB w 2017 roku wyniesie 4,2 proc., a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 2,6 proc.

"Wśród zagrożeń polskiej gospodarki S&P wymieniła m.in. malejącą liczbę osób aktywnych zawodowo, niskie inwestycje prywatne czy przewidywany przez agencję wzrost deficytu rachunku obrotów bieżących" - dodaje MF.

"Podniesienie oceny ratingowej Polski według agencji możliwe jest w przypadku mniejszego niż spodziewany deficytu rachunku obrotów bieżących lub zmniejszenia zadłużenia rządowego netto i kosztów obsługi długu. Rating może zostać podniesiony także w przypadku uwzględnienia w polityce budżetowej w większym stopniu sytuacji demograficznej oraz w przypadku silniejszego wzrostu potencjalnego PKB umożliwiającego dalszą konwergencję PKB per capita Polski ze strefą euro" - czytamy w komunikacie MF.

Z drugiej strony, dodaje resort, obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych lub działań instytucji państwowych negatywnie na nie wpływających. "Rating może być obniżony także na skutek potencjalnego osłabienia, w ocenie agencji, niezależności Narodowego Banku Polskiego" - informuje MF.