Rozmowa z Anną Piwko z akceleratora eduLAB

eduLAB jest jednym z czterech pierwszych akceleratorów w programie ePionier. Zajęli państwo najwyższe miejsce na liście instytucji, które ubiegały się o dotację na prowadzenie takiego ośrodka. Jakich efektów się spodziewacie, jakie wyznaczacie sobie cele?

Z jednej strony chcemy przyczynić się do rewolucji cyfrowej na polskich uczelniach, w jednostkach naukowych i ogólnie w świecie edukacji. Począwszy od wykorzystania infrastruktury placówek, oprogramowania, IoT (Internet rzeczy – red.), przez innowacyjny przekaz informacji i nowe sposoby komunikacji, aż po całe platformy internetowe oraz aplikacje mobilne, wykorzystujące najnowsze technologie.

Jednocześnie naszym celem jest wykreowanie rynku bazujących na rozwiązaniach informatycznych usług dla szeroko rozumianej nauki. Zgodnie z ideą ePioniera będziemy wspierać ludzi mających pomysły i potencjał aby przygotować gotowe rozwiązania informatyczne oraz je skomercjalizować. Zakładamy, że w ciągu trzech lat zostanie do nas zgłoszonych minimum 140 pomysłów rozwiązań na rzecz świata nauki i edukacji. Chcielibyśmy, alby na ich bazie powstało co najmniej 13 gotowych produktów, które zostaną przetestowane na uczelniach i zaoferowane na rynku. Przewidujemy też, że staniemy się udziałowcem co najmniej 6 spółek założonych przez członków zespołów pracujących w akceleratorze, wnosząc do nich wkład kapitałowy.

Wspomniała pani o zespołach. Jakich osób szukacie?

Szukamy oczywiście tych wszystkich, którzy myślą o tworzeniu swoich produktów. Zapraszamy do udziału w eduLAB dojrzałych twórców startupów, osoby z doświadczeniem w korporacjach i dobrym pomysłem na swój biznes, ale także młode, kreatywne zespoły rozpoczynające karierę zawodową. Zależy nam na ludziach zaangażowanych, którzy chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, chcą zmieniać świat. Mają pomysł na rozwiązania, które będzie można zaimplementować w świecie nauki lub odwrotnie – mają koncepcję produktu dla edukacji, który będzie można wdrożyć w innych sektorach rynku. Jesteśmy otwarci na wizjonerów, pomysłodawców, którzy nie koncentrują się tylko na własnym podwórku, ale myślą globalnie.

Zgłaszać powinny się osoby indywidualne, czy gotowe zespoły?

Idealną sytuacją jest, gdy zgłaszają się do nas całe zespoły, które mają różnorodne kompetencje, wzajemnie się uzupełniające. Nie zamykamy się jednak na „samotne wilki". Z pewnością mocny team to gwarancja realizacji projektu, chociaż oczywiście oferujemy pomoc w obszarze brakujących kompetencji. Startup musi posiadać nie tylko pomysł, ale również mocno wierzyć w jego sukces. To absolutna podstawa, która wspierana kreatywnością i przedsiębiorczością decyduje o wzroście i rozwoju. Dodatkowo o sukcesie decyduje silny lider, często pomysłodawca startupu, który istotnie wpływa na jego postępy m.in. poprzez sprawny „drive” oraz umiejętność szybkiego podejmowania kluczowych decyzji. Tak więc startup muszą tworzyć osoby nie tylko z dobrym pomysłem na biznes, ale również z umiejętnościami zarządczymi, doświadczeniem i wizją rozwoju ich produktów.

W nazwie działania ePionier jest „wsparcie zdolnych programistów”. Czy to właśnie oni powinni tworzyć zespół?

W każdym zespole obligatoryjnie musi znaleźć się co najmniej jeden programista. Bardzo ważny jest jednak także udział specjalisty w dziedzinie, której bezpośrednio dotyczy opracowywane rozwiązanie. Mogą być w nim również osoby o innych kompetencjach, np. menedżerskich czy w dziedzinie promocji i sprzedaży. Najlepszym zespołom dajemy możliwość rozpoczęcia kariery i wspieramy jej rozwój aż do założenia własnej spółki. Zależy nam na tym, aby osoby biorące udział w projekcie eduLAB, stały się dojrzałymi przedsiębiorcami, którzy będą w przyszłości samodzielnie funkcjonować na rynku, dbając o dalszy rozwój swoich produktów. Dlatego kładziemy nacisk na bardzo mocny mentoring z najlepszymi ekspertami z rynku.

A co trzeba zrobić, aby rozpocząć współpracę z akceleratorem?

Pierwszym krokiem jest analiza potrzeb sektora nauki, które prezentujemy na naszej stronie internetowej www.edulab.io w dziale Wyzwania Świata Nauki. Drugi to pomysł na rozwiązanie któregoś z nich – najlepiej, jeżeli będzie wynikiem „burzy mózgów” z udziałem osób, które w przyszłości stworzą zespół. Jeśli już jest koncepcja, należy się do nas odezwać np. wysyłając mail na e-mail: kontakt@edulab.io lub telefonicznie, umówić spotkanie lub wideo rozmowę. Zgłoszenia zespołów, zawierające opis funkcjonalny pomysłu na rozwiązanie wybranego problemu, przyjmowane są także on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zapraszamy więc do śledzenia aktualności na naszej stronie – umieszczamy tam m.in. informacje o terminach edCAMPów, naszych flagowych wydarzeń. Najbliższe odbędą się 19 października w Lublinie i 18 listopada w Warszawie. Rejestracja na wydarzenia możliwa jest za pośrednictwem naszej strony www, przez evenea lub nasz profil na Facebooku. Serdecznie zapraszamy.

Czym są edCAMPy?

EdCAMP to 12-godzinne wydarzenie – rodzaj maratonu biznesowego – w trakcie którego zespoły opracowują ideę rozwiązania zgłoszonych do nas problemów rynku Education Technologies. W agendzie edCAMPów są warsztaty m.in. z analizy rynku, modeli biznesowych, storytellingu czy pitchingu. Czekają też zadania dodatkowe, np. stworzenie filmiku/prezentacji o swoim pomyśle, 3-minutowe konkursy Elevator Pitch. To, co docenili uczestnicy poprzednich edCAMPów i określili jako szczególnie wartościowe, to 12-godzinny, niczym nieograniczony dostęp do mentorów, podczas którego startupy mają możliwość zadawania pytań i konsultowania swoich pomysłów. Mogą poprosić o opinię na temat swojego pomysłu - zderzyć się z krytyką lub usłyszeć podpowiedzi. Główną nagrodą jest możliwość wejścia do etapu preakceleracji, czyli dopracowania wstępnie wybranych pomysłów i przygotowania się do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym. Wszystko oczywiście pod okiem naszych mentorów. Stąd już tylko krok dzieli zespoły od udziału w eduLAB Academy – gdzie trafiają najlepsi z najlepszych.

Mamy tu dużo specyficznego słownictwa… proszę wyjaśnić, czym jest eduLAB Academy.

Ten etap trwa trzy miesiące i jego celem jest przygotowanie zespołu do pracy nad swoim pomysłem oraz jego późniejszą komercjalizacją. Startupy w tym okresie odbywają szkolenia oraz spotkania z mentorami, którzy dzielą się swoją praktyczną wiedzą z zakresu biznesu oraz technologii. Praktycy biznesowi pomagają zaplanować biznes plan, przygotować analizę rynku, strategie marketingową etc., natomiast specjaliści IT z Edge One Solutions pomagają zespołom dobrać technologie, zaplanować architekturę, szkolą z metodologii projektowych. To czas kiedy pomysł jest dopracowywany oraz zespół z pomocą mentorów przygotowuje się do fazy wytworzenia produktu. Taki rodzaj wsparcia, jaki oferuje eduLAB, jest wyjątkowy na polskim rynku akceleratorów. W pierwszej rundzie do etapu eduLAB ACADEMY zakwalifikowały się trzy zespoły. Wybraliśmy je spośród około 60. W akceleracji bierze udział jeden z nich – zespół Universality – który podpisał z nami umowę inwestorską.

Czy tutaj kończy się współpraca?
Po eduLAB Academy przez kolejnych kilka miesięcy (maksymalnie osiem) zespół pracuje nad tzw. MVP, czyli najprostszą i wymagającą najmniejszych nakładów wersją produktu – to faza właściwej akceleracji. Po tym czasie następuje komercjalizacja produktu co wiąże się z założeniem spółki. W tych najlepszych Edulab stanie się maksymalnie 20-proc. udziałowcem, wnosząc kapitał na rozwój firmy.
Warto wspomnieć, że zespoły interdyscyplinarne od momentu rozpoczęcia Edulab Academy poprzez cały okres wypracowywania MVP dostają pensje oraz dostęp do infrastruktury potrzebnej do wytworzenia swojego produktu.
Powstanie pierwszego w historii eduLAB MVP przewidziane jest na koniec 2017 roku. Wdrożenie rozwiązania, nad którym pracuje zespół Universality, zadeklarował jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Polsce.
Rozmawiała Monika Niewinowska