Artykuł na ten temat udostępniono w sobotę na stronie internetowej "Spiegla". Tygodnik powołał się na wyniki ankiety, przeprowadzonej na zlecenie federalnego ministerstwa finansów wśród 20 największych banków przez bank centralny Bundesbank i publiczny nadzór finansowy BaFin.

Ministerstwo finansów zakłada, że całość "toksycznych" lokat, znajdujących się w posiadaniu niemieckich banków, opiewa na około bilion dolarów. Zdaniem "Spiegla", oznacza to nieuchronność ujawnienia dalszych strat całej branży i rozszerzenia udzielonej jej już państwowej pomocy kapitałowej.

Socjaldemokratyczny minister finansów Peer Steinbrueck jest jednak zdecydowanie przeciwny temu, by papiery wysokiego ryzyka wykupił stworzony specjalnie w tym celu państwowy "zły bank" ("bad bank") - czego banki prywatne od dawna się domagają. "W najgorszym przypadku doprowadziłoby to do tego, że dług federalny zostałby więcej niż podwojony" - powiedział Steinbrueck "Spieglowi". Obecny skumulowany deficyt niemieckiego budżetu federalnego wynosi blisko bilion euro.