Programy wspomagające zarządzanie kancelarią to w dzisiejszych czasach nie tyle dobra praktyka, co wręcz konieczność. Niezależnie od skali działalności czy zakresu świadczonych usług prawnych, procesy zachodzące w firmie bez odpowiedniego wsparcia stają się nieefektywne, co prędzej czy później negatywnie rzutuje na konkurencyjność całej organizacji. Najbardziej kompleksowe z informatycznych narzędzi wspomagania biznesu – systemy klasy ERP – kojarzone jeszcze do niedawna jedynie z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, mogą być obecnie z powodzeniem wykorzystywane także w codziennej pracy kancelarii. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom czynności związane z koordynacją działań zespołu prawników, utrzymywaniem relacji z klientami czy wreszcie bieżącą kontrola kosztów i płatności przestają być czasochłonne i uciążliwe.

Tu pojawia się jednak problem – na który z dostępnych na rynku systemów warto się zdecydować? Z jednej strony kancelarie mają bowiem do dyspozycji niewyspecjalizowane rozwiązania dużych producentów, które nie zawsze uwzględniają ich rzeczywiste potrzeby. Z drugiej, proste i często niedopracowane programy oferujące bardzo ograniczone funkcjonalności. Rozwiązaniem, obok którego z pewnością żaden prawnik nie powinien jednak przejść obojętnie, jest system ERP firmy Foonsy, którego jedna z wersji została przygotowana specjalnie z myślą o zarządzaniu nowoczesną kancelarią. Jakie są zalety tego oprogramowania?

Foonsy®ERP ma za zadanie między innymi wspierać koordynację pracy zespołu prawników, oferując możliwość przypisania konkretnych spraw do wybranych użytkowników systemu, zarówno w samej organizacji, jak i poza nią. Co więcej, aplikacja udostępnia przyjazny system notyfikacji i powiadomień, dzięki któremu osoby pracujące w programie są na bieżąco informowane, w ramach przypisanych do nich spraw, o każdym wysłanym e-mailu, zaplanowanym spotkaniu czy wprowadzonej zmianie w dokumentacji. Ponadto, podczas współdzielonej pracy kilku zaangażowanych w daną sprawę użytkowników, wyjątkowo przydatny okazuje się wewnętrzny komunikator fMemo, umożliwiający bieżące komentowanie wszystkich podejmowanych działań oraz szybką wymianę informacji. To nie wszystko. Kolejnym niezwykle praktycznym narzędziem systemu Foonsy jest generator dokumentów, czyli aplikacja generująca szablony pism i formularzy, regularnie wykorzystywanych w codziennej pracy kancelarii. Stosowanie tego rozwiązania przekłada się na znaczące obniżenie czasu trwania, a tym samym kosztów każdego projektu.

Pełnoprawny system klasy ERP nie byłby kompletny bez funkcji finansowych. Moduły Sprzedaż, Zakupy, Pieniądz i Analizy umożliwiają osobom zarządzającym kancelarią, sprawną i przejrzystą kontrolę kosztów i płatności. Udostępniają one opcję przypisywania do danej sprawy powiązanych z nią faktur kosztowych, jak również wystawiania faktur sprzedażowych, umożliwiającą monitoring efektywności działań.

Warto wspomnieć również o kolejnym elemencie wyróżniającym aplikację spośród innych systemów ERP. Foonsy Office, bo o nim mowa, to narzędzie stanowiące wysoce funkcjonalny pakiet biurowy, obejmujący klienta poczty elektronicznej, przeglądarkę www, kalendarz, organizer zadań, narzędzie do tworzenia diagramów, edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny, które niemal w niczym nie ustępują najlepszym rozwiązaniom rynkowym tego typu. Funkcje te są w pełni zintegrowane z pozostałymi modułami ERP, a sterowanie całością odbywa się z poziomu wspólnego okna interfejsu użytkownika.

Co istotne, Foonsy, mając na uwadze specyfikę pracy prawnika, oferuje w swoim rozwiązaniu (poza tradycyjną wersją oprogramowania przeznaczoną na komputery PC z systemem Windows) także moduł mobilny aplikacji. Dzięki niemu, za pośrednictwem smartfonów i tabletów, każdy współpracownik otrzymuje dostęp do kontaktów, zleconych zadań oraz wydarzeń w kalendarzu. A ponieważ wszystkie przypomnienia pojawiające się w systemie są automatycznie uruchamiane również w wersji mobilnej, prawnicy są na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w obrębie prowadzonej sprawy, niezależnie od tego czy znajdują się właśnie kancelarii, w drodze do klienta czy na sali sądowej.

Podsumowując, Foonsy®ERP stanowi doskonałe narzędzie wspomagające rozwiązywanie złożonych problemów zarządczych pojawiających się w codziennej pracy kancelarii. System ułatwia koordynację nawet najbardziej skomplikowanych projektów i efektywnie wspiera prawników w dążeniu do osiągania trwałych i wymiernych korzyści ekonomicznych. Oprogramowanie Foonsy umożliwia budowanie relacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym kancelarii, a także usprawnia przepływ informacji, dzięki czemu prawnik może wreszcie skoncentrować się na tym, co w jego pracy najistotniejsze – na prowadzonych sprawach.