Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ukarał trzy firmy telekomunikacyjne - Aster, Tele2 i Dialog - karami o łącznej wartości ponad 7 mln zł, poinformował urząd w czwartek.

"Prezes UOKiK wydała cztery decyzje przeciwko przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Są one wynikiem kontroli regulaminów, umów oraz cenników stosowanych przez alternatywnych operatorów - prezentowanej w grudniu ubiegłego roku. Urząd stwierdził, że Toya, Aster, Dialog i Tele2 stosowały niezgodne z prawem postanowienia umowne niekorzystne dla konsumentów. Wszystkim spółkom Urząd nakazał zmianę kwestionowanych praktyk i nałożył na trzy ostatnie łącznie ponad 7 mln zł kary" - czytamy w komunikacie.

Za szczególnie uciążliwe ze względów finansowych dla konsumentów UOKiK uznał zastrzeganie sobie prawa w umowie do pobierania opłat za ponowne włączenie usługi lub uruchomienie w pełnym zakresie po wcześniejszym jej wyłączeniu z powodu niezapłaconych rachunków. Zdaniem urzędu, niedozwolona jest praktyka podwójnego karania konsumenta za jedno przewinienie, a klient został już ukarany płacąc rachunek powiększony o karne odsetki.

W grudniu UOKiK przedstawił wyniki kontroli alternatywnych dostawców usług telekomunikacyjnych. UOKiK skontrolował wzory umów proponowane przez firmy: UPC, Telefonia Dialog, Toya, Aster, Tele 2, Netia, Vectra, GTS Energis oraz Multimedia Polska. Przeciwko Dialogowi, Aster, Toya i Tele2, które nie zastosowały się do zaleceń urzędu, wszczęto postępowania administracyjne. W stosunku do spółek Aster i Toya skierowano też pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inne spółki dobrowolnie zastosowały się do zaleceń urzędu.