"Taryfy dla dystrybutorów energii elektrycznej jeszcze nie zostały zatwierdzone. Możliwe, że nastąpi to dzisiaj bądź jutro" - poinformowała Głośniewska.

"Zatwierdzenie taryf dla dystrybutorów będzie miało marginalne znaczenie i spowoduje niewielki wzrost cen na rachunku odbiorcy. To nie będzie tego typu wzrost jak w przypadku sprzedaży energii, gdzie wyniosło to ok. 10 proc." - dodała.

Na początku stycznia regulator zatwierdził nowe cenniki energii elektrycznej dla 12 sprzedawców. Wzrost cen wyniesie ok. 10 proc., co oznacza, że rachunki, przy średnim zużyciu energii na poziomie ok. 1800 kWh, wzrosną od 5,6 zł do 7 zł.

Postępowania ws. taryf dla RWE i Vattenfall wciąż trwają

Postępowania w sprawie wniosków taryfowych dla RWE i Vattenfall wciąż trwają, nie jest wykluczone, że URE zaakceptuje je na wyższym niż 10 proc. poziomie. Jednak przedstawianie nowych cenników klientom bez zatwierdzenia ich przez regulatora jest niezgodne z prawem - poinformowała Agnieszka Głośniewska.

Zatwierdzone przez regulatora na początku stycznia taryfy dla 12 krajowych sprzedawców energii zakładają wzrost cen o ok. 10 proc.

W tym tygodniu media podały, że RWE od 1 lutego br. podniesie ceny dla swoich klientów o ok. 14 proc.

Koncern energetyczny tłumaczy swoją decyzję znaczącym wzrostem cen hurtowych energii u wytwórców (wynikającym m. in. ze wzrostu cen węgla, deficytu uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz znacznych potrzeb inwestycyjnych) i obowiązkiem zakupu większej ilości droższej energii odnawialnej oraz produkowanej w źródłach skojarzonych z produkcją ciepła.

Podobnie swoją decyzję tłumaczy Vattenfall, który zwrócił się do dostawców energii z pytaniem o możliwość renegocjacji zawartych kontraktów hurtowych.

Vattenfall poinformował, że jego odbiorcy zapłacą o 15,5 proc. więcej.

"Firmy, nie uznając URE, same ustaliły nowe cenniki"

"Działanie RWE i Vattenfalla są niezgodne z obowiązującym prawem. Zgodnie z przepisami, prezes URE zatwierdza cenniki dla gospodarstw domowych" - powiedziała Głośniewska.

"Ta sprawa ma dwie strony medalu. Firmy, nie uznając URE, same ustaliły nowe cenniki, jednak wcześniej złożyły do Urzędu wnioski taryfowe" - dodała.

Rzeczniczka URE podkreśla także, że postępowanie taryfowe wciąż trwa i niewykluczone jest, że regulator zaakceptuje wnioski RWE i Vattenfall na poziomie proponowanym przez firmy.

"Postępowania w sprawie tych wniosków taryfowych trwają, chcielibyśmy aby w najbliższym czasie zakończyły się" - powiedziała.

"Jeśli w toku postępowania taryfowego uznamy, że wzrost cen jaki proponują te przedsiębiorstwa jest uzasadniony, to nie jest wykluczone, że będziemy w stanie zaakceptować ten wyższy pułap" - dodała.