"Możemy powiedzieć, że w odróżnieniu od krajów zachodu, Polska uniknęła bezpośrednich skutków kryzysu finansowego" - podkreślił.

Zaznaczył, że w Polsce nie upadł i nie został znacjonalizowany ani jeden bank, nikt nie stracił swoich oszczędności. "Rząd nie musiał uruchamiać ogromnych środków publicznych, żeby uchronić sektor bankowy przed załamaniem" - powiedział.

"Mamy zdrowy i silny sektor bankowy" - dodał minister.

"Gwarancje depozytów bankowych będą na poziomie 100 tys. euro"

Komisja Europejska działa w kierunku ustalenia jednolitego poziomu gwarancji depozytów bankowych na poziomie 100 tys. euro - powiedział na dzisiejszej konferencji minister finansów Jacek Rostowski.

"Wejdzie to w życie prawdopodobnie w przyszłym roku" - poinformował.

"Korzyść tego będzie nie tylko taka, że ochrona depozytów będzie większa, ale także, że wszystkie państwa będą objęte tym samym poziomem. Nie powstanie niebezpieczeństwo, że niektóre bogatsze, silniejsze państwa będą próbowały przyciągnąć depozyty do swoich systemów finansowych poprzez wyższy poziom gwarancji" - ocenił.

"Tego typu działania, harmonizujące reakcje na kryzys, są bardzo ważne z punktu widzenia kraju takiego jak Polska" - dodał.

Minister przedstawia na konferencji rządowy pakiet antykryzysowy.

"Jesteśmy gotowi nowelizować budżet"

Jesteśmy gotowi nowelizować budżet na 2009 r., jeżeli zajdzie taka potrzeba - powiedział minister finansów.

Dodał, że rząd jest gotowy zarządzać budżetem w sposób elastyczny.

5,5 mld zł w kieszeni Polaków dzięki obniżkom stóp procentowych

Dzięki obniżkom stóp procentowych od początku kryzysu o jeden punkt procentowy, w kieszeni Polaków pozostanie 5,5 mld zł - powiedział Jacek Rostowski.

Minister podkreślił, że dzięki utrzymaniu deficytu budżetowego na poziomie 18 mld zł rząd tworzy przestrzeń dla Rady Polityki Pieniężnej, by ta obniżyła stopy procentowe.

"Jedną z najważniejszych decyzji, którą podjęliśmy w kontekście światowego kryzysu finansowego, były decyzje dotyczące budżetu i poziomu deficytu budżetowego" - podkreślił szef resortu finansów.

"Stopy procentowe od początku kryzysu i od momentu stwierdzenia przez mnie determinacji rządu dotrzymania deficytu budżetowego na niezmienionym poziomie zostały obniżone o 1 punkt procentowy" - poinformował.

"I dzięki temu w kieszeni Polaków pozostanie dodatkowe 5,5 mld zł. To jest skutek tylko tych dwóch decyzji o obniżeniu stóp procentowych" - zaznaczył.

Zajdel-Kurowska: projekt nowelizacji ustawy o BGK trafi pod obrady rządu pod koniec stycznia

Projekt nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powinien trafić pod obrady rządu pod koniec stycznia - powiedziała na konferencji wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Podkreśliła, że rola BGK w rządowym pakiecie antykryzysowym jest istotna.

Zaznaczyła, że w celu pobudzenia wzrostu kredytów i odbudowania zaufania banków wobec siebie, Bank Gospodarstwa Krajowego z pełną gwarancją Skarbu Państwa "jest remedium na brak zaufania i na pobudzanie gospodarki poprzez dostarczanie kredytów i poręczeń dla kredytów, które będą udzielać inne banki, banki komercyjne".

"Możliwa korekta prognozy PKB na 2009 r."

Jeżeli będzie potrzebna korekta prognozy PKB na 2009 r., to ją po jakimś czasie uczynimy - powiedział minister finansów.

"Musimy spokojnie obserwować to, co się dzieje (na światowych rynkach-PAP). Nie ma sensu robić korekt prognozy PKB dla Polski co kilka tygodni" - zaznaczył.

Minister ocenił, że "ostra część" kryzysu finansowego już mija, a zagrożenie na światowych rynkach "opada".