RANKING

Wzrosty z pierwszej połowy października okazały się chwilowe i nie przyniosły trwałej poprawy sytuacji na GPW. W listopadzie nastroje na parkiecie gwałtownie się pogorszyły. WIG20, indeks największych spółek, stracił ubiegłym miesiącu 8,6 proc., a WIG 10,2 proc.

Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja małych spółek, których spadki pociągnęły sWIG80 w dół o 12,8 proc. Wszystkie fundusze inwestujące w polskie akcje zanotowały więc w tym czasie spadek wartości jednostki, a najbardziej dotknęły one funduszy małych i średnich spółek. W tej grupie najmniejszymi stratami może pochwalić się nowy produkt UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który stracił nieco mniej niż 5 proc. Największe straty zanotował natomiast DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, którego strata wyniosła 14,24 proc.

Rozczarowują wyniki funduszy akcji krajowych, z których najlepszy - PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus stracił w listopadzie 2,4 proc. Najgorzej poradził sobie natomiast Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji, którego strata wyniosła 12,4 proc.

Spadki na rynku akcji powodują, że choć inwestycja w fundusze małych i średnich spółek przed rokiem przyniosła średni zysk około 15 proc., to inwestycja przed sześcioma miesiącami w MiSie dała średnią stratę około 20 proc. W listopadzie średnia strata tej grupy funduszy wyniosła nieco ponad 10 proc.

Ze stratami muszą się też liczyć inwestujący w fundusze akcji zagranicznych. Niewielkie zyski wykazały tylko trzy produkty, a średnia strata to 5-6 proc. (jeszcze w październiku większość zyskała, a zyski ponad 10 proc. zanotowały m.in. fundusze inwestujące na rynkach azjatyckich).

Z pogorszeniem nastrojów na GPW najlepiej poradziło sobie Union Investment TFI, które zdobyło 80 pkt i zajęło pierwsze miejsce, podczas gdy miesiąc wcześniej zajęło miejsce 12. Za nim uplasowało się PKO TFI (61 pkt), które przed miesiącem zajęło miejsce 11. Podobnie jak miesiąc wcześniej stawkę zamyka AIG TFI (-96 pkt), do którego dołączyło ING TFI (-89 pkt), które w październikowym rankingu zajęło miejsce 10.

KTO WYGRYWAŁ W POPRZEDNICH MIESIĄCACH

W pierwszym rankingu, który objął wyniki towarzystw funduszy inwestycyjnych w sierpniu tego roku, wygrało TFI Allianz, a najgorzej wypadło Pionieer Pekao TFI. We wrześniu najlepsze wyniki osiągnęli zarządzający Arka BZ WBK AIB TFI, a najsłabiej wypadło PKO TFI. Arka BZ WBK AIB TFI uzyskało najlepsze wyniki inwestycyjne również w październiku, a na końcu stawki znalazły się razem DWS i AIG TFI, towarzystwa, które w poprzedniej edycji znalazły się wśród najlepszych.

Założenia rankingu

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Analogicznie jest w przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej, z tym że wówczas przydzielane są punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy.