Styczeń był fatalnym miesiącem dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Warszawska Giełda, mierzona indeksem WIG, zanotowała największy miesięczny spadek od września 1999 r. Indeks stracił w styczniu 14,2 proc. Traciły też rynki zagraniczne, na przykład amerykański S&P 500 zniżkował najmocniej od kwietnia 2002 r.

Najgorzej w funduszach akcji

Fundusze lokujące na rynku akcji poniosły dotkliwe straty, sięgające nawet ponad 20 proc. w przypadku podmiotów inwestujących w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Taką stratę poniosła w styczniu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO.

Średnia strata funduszy akcji polskich małych i średnich spółek wyniosła w styczniu 13,57 proc., a pozostałych akcji polskich 13,31 proc. W pierwszej grupie najlepiej poradził sobie Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, który stracił 6,06 proc., a najgorzej BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek, który stracił 16,85 proc. Podobne wyniki miała druga grupa, gdzie najmniej (6,55 proc.) stracił Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012, a najwięcej AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji (16,46 proc.).

- Na przeciwnym biegunie mamy najbezpieczniejsze fundusze pieniężne, które zanotowały wzrost wartości jednostki średnio 0,5 proc. Niestety przy obecnym poziomie inflacji inwestycja w tego typu fundusze może przynosić realną stratę. W styczniu istotnie poprawiły się za to wyniki funduszy dłużnych, co było efektem spadku rentowności polskich obligacji - mówi GP Katarzyna Siwek, kierownik działu analiz w Expanderze.

Ciekawostką są straty funduszy z grupy ochrony kapitału. Jak mówi specjalistka Expandera, gwarancja ochrony kapitału obowiązuje bowiem tylko w wybranych okresach. Największe zyski odnotowały w styczniu fundusze inwestujące w złoto, które z uwagi na formę zamkniętą nie są uwzględniane w rankingu.

- Przełom stycznia i lutego przyniósł wyraźną poprawę na światowych rynkach akcji, w tym na warszawskiej Giełdzie. Zdaniem Expandera, do tych wzrostów należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie, między innymi z powodu towarzyszących im stosunkowo niskich obrotów. Poprawę koniunktury należy raczej traktować jako ruch korekcyjny niż odwrócenie trendu na zwyżkowy - dodaje Katarzyna Siwek.

Liderzy na końcu stawki

Z fatalną sytuacją na rynku w styczniu najlepiej poradziły sobie tym razem aż trzy towarzystwa: Idea, PKO/Credit Suisse oraz Skarbiec. Każdy z nich uzyskał w rankingu po 26 pkt. Za nimi znalazł się Allianz (20 pkt) i SKOK (16 pkt). Do najlepszych w styczniu nie zaliczy się dotychczasowy lider rankingów - Arka BZ WBK AIB TFI, która z pierwszego miejsca w grudniu, w styczniu spadła na ostatnie (-180 pkt). Przed nią znalazł się AIG TFI (-146 pkt).

ZAŁOŻENIA RANKINGU

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Analogicznie jest w przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej, z tym że wówczas przydzielane są punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy.