To, że na naszym rynku coraz trudniej o pracownika, dostrzegają nie tylko ekonomiści patrzący na wskaźniki makro. Wiedza dociera też na poziom zarządów spółek. Tak wynika z badania przeprowadzonego wśród 170 menedżerów krajowych firm przez firmę konsultingową The Boston Consulting Group.

Jako największe wyzwanie w perspektywie roku – trzech lat przedstawiciele firm wskazywali zwiększanie sprzedaży. Stwierdziło tak 48 proc. ankietowanych. Ale zaraz za kwestią sprzedaży, która w firmach niemal zawsze stoi na pierwszym miejscu, znalazło się „pozyskanie pracowników o właściwych kompetencjach”. O tym problemie mówiło 47 proc. ankietowanych. Takie sprawy, jak „efektywność i szybkość procesów”, czy polityka cenowa były wymieniane rzadziej (odpowiednio: 40 proc. i 37 proc. wskazań).

Nie jest zaskoczeniem, że zdaniem szefów polskich firm najtrudniej jest pozyskać specjalistów od IT. Tak stwierdziło 46 proc. ankietowanych. 36 proc. wskazywało „specjalistów o profilu uzależnionym od branży”., a na trzecim miejscu w „rankingu wakatów” znaleźli się specjaliści do spraw analizy danych (32 proc.). Na trudności w znalezieniu kadry wyższego szczebla wskazało 25 proc. uczestników badania. Niewiele mniej – 21 proc. - mówiło zaś o tym, że trudno o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników fizycznych.