"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie dwunastu miesięcy 2008 r.wzrosły o 3,3% (wobec 4,0% w analogicznym okresie 2007 r.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych. Średnie miesięczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w 2008 r. wyniosło 0,27%, wobec 0,33 % w 2007 r." - podano także w komunikacie (GUS).

Jedenastu uwzględnionych w ankiecie agencji ISB ekonomistów oczekiwało, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł średnio 3,31% r/r. Prognozy oscylowały między 3,1% a 3,5%. Resort finansów szacował grudniowy poziom wskaźnika CPI na 3,4%, natomiast gospodarki na 3,5%.