"Liczymy na obniżkę podwyżek cen węgla o połowę. Takie wnioski złożyliśmy do naszych dostawców węgla" - powiedział na konferencji prasowej Zadroga.

We wtorek Kompania Węglowa poinformowała, że cena węgla dla dużych odbiorców z sektora energetycznego wzrosła, zgodnie z zawartymi w grudniu umowami, maksymalnie o 42 proc.

KW tłumaczy, że wzrost cen węgla dla energetyki zawodowej na 2009 rok pokrywa koszty bieżącej produkcji, co pozwoli na zahamowanie spadku wydobycia i utrzymanie go na poziomie zabezpieczającym potrzeby energetyki.

Odbiorcami węgla z KW są m.in. Polska Grupa Energetyczna, Południowy Koncern Energetyczny z grupy Tauron i elektrownia EdF.

Wszystkie trzy wystąpiły o renegocjację cen węgla. Prezes Kompanii Węglowej Mirosław Kugiel uznał ją za "bezprzedmiotową".