"W związku z planami przyjęcia euro przez Polskę, rząd ustanawia pełnomocnika do spraw wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej. Pełnomocnikiem będzie sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów" - napisano w komunikacie.

Jak podano, pełnomocnik przy realizacji swoich zadań będzie współpracował z administracją rządową i krajowymi instytucjami w celu sporządzania analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją poszczególnych etapów przyjęcia euro przez Polskę.

Ministerstwo Finansów ma zapewnić obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną i kancelaryjno-biurową.

Rząd chce wprowadzić Polskę do strefy euro w 2012. Prawo i Sprawiedliwość domaga się w tej sprawie referendum, najlepiej połączonego z czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.