Podczas specjalnej, poświęconej górnictwu węgla kamiennego wtorkowej sesji rady miasta w Rudzie Śląskiej, wiceszef resortu energii odniósł się w ten sposób do pytań władz tego miasta, które są zainteresowane przejęciem części pogórniczych terenów w celu ich zagospodarowania – chodzi m.in. budowę obwodnicy oraz projekty tworzące i ożywiające centrum miasta.

„Nigdy nie mówiłem o specustawie, która będzie przekazywać grunty samorządom (…). Jesteśmy w trakcie przygotowywania ustawy, która ma nam pomóc uregulować stan tych nieruchomości, a ich jest ponad tysiąc” – wyjaśnił wiceminister.

Zaznaczył, że sprawa górniczych działek o nieuregulowanym statusie wymaga poważnej analizy i diagnozy, których efektem będzie projekt specjalnej ustawy. „Zdiagnozowaliśmy to w Kompanii Węglowej, diagnozujemy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, chcemy wreszcie zrobić z tym porządek” – zapewnił Tobiszowski.

„Przyjdzie czas, kiedy będziemy rozmawiać, że będziecie państwo (samorządy - PAP) mogli te tereny w swoich planach ujmować, ale nie będzie tak, że my wam za darmo coś możemy przekazać (…). Zostaniecie dopuszczeni do rozmów o tych działkach” – zapewnił rudzkich samorządowców wiceminister.

Tereny pogórnicze to tysiące działek, z których ponad tysiąc jest z różnego powodu nieunormowanych - nie ma dokumentów, brak właściciela itp.

Specustawa ma służyć przede wszystkim działkom służącym w przeszłości kopalniom węgla kamiennego - większość z nich należy dziś do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Obecnie prawnicy zastanawiają się, w jaki sposób ustawa ma zdefiniować działki, o które chodzi.

W ocenie resortu energii, pogórnicze tereny, gdzie zaszłości sięgają czasem lat przedwojennych, wymagają gruntownego uporządkowania pod względem formalnym, którego nie da się przeprowadzić np. w formie nowelizacji tzw. ustawy górniczej – stąd prace nad projektem specjalnej ustawy. W przyszłości z SRK mógłby zostać wydzielony osobny podmiot zajmujący się zagospodarowaniem nieruchomości pogórniczych.

Obecnie - po niedawnym przejęciu dużej części nieprodukcyjnego majątku dawnej Kompanii Węglowej - do SRK należy blisko 3,5 tys. hektarów gruntów, na których znajduje się kilka tysięcy budynków i innych budowli. Ponadto, spółka ma ok. 15 tys. b. mieszkań zakładowych wraz z infrastrukturą służącą ich mieszkańcom, garażami itp.

Z początkiem lipca, w ramach podziału Kompanii Węglowej między SRK i dwie nowo utworzone spółki Skarbu Państwa, spółka restrukturyzacyjna przejęła 6 tys. 565 działek o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 tys. hektarów (oznacza to podwojenie ilości posiadanych przez SRK gruntów), w tym blisko 4 tys. działek (o łącznej powierzchni 1,1 tys. ha) o uregulowanym stanie prawnym oraz ponad 2,6 tys. działek, których stan prawny nie jest uregulowany. Do SRK trafiło też prawie 3,4 tys. dawnych mieszkań zakładowych (w sumie spółka ma ich już ok. 15 tys.) i ok. 3,5 tys. garaży.(PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Dorota Kazimierczak