Blokowanie dostępu do stron internetowych i usług takich jak gry komputerowe oraz zaniżanie prędkości transmisji danych – na takie nieprawidłowości związane z realizacją umowy najczęściej skarżą się abonenci do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wynika to z opublikowanego niedawno sprawozdania urzędu z monitoringu dostępu do wolnego internetu (czyli takiego, który gwarantuje dostęp i możliwość rozpowszechniania treści na równych zasadach).
Operatorzy nie mogą manipulować ruchem w sieci w celach komercyjnych, a wszelkie środki zarządzania nim muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne, proporcjonalne. Niedozwolone jest też stosowanie przez internetowych providerów praktyk oraz postanowień umownych, które ograniczają dostęp do treści czy aplikacji ze względów politycznych czy technologicznych.
Jeśli chodzi o przypadki blokowania stron, to, jak wskazuje raport UKE, część polskich operatorów oferuje usługę umożliwiającą sprawowanie przez rodziców kontroli nad treściami szkodliwymi dla dzieci (np. pornografią). Dostawcy zastrzegają sobie również prawo do zawieszenia świadczonych usług i ograniczenia ich zakresu w przypadku nienależytego wykonania umowy przez abonenta (np. zaległości w płatnościach) bądź wykorzystania wykupionego pakietu danych. Odbywa się to jednak bez różnicowania określonych stron internetowych czy aplikacji.
Na polskim rynku można też znaleźć oferty zero-ratingu, które przewidują bezpłatny (niewliczany do limitu danych do wykorzystania) dostęp do wybranych usług, np. streaming video, dostęp do portali społecznościowych i komunikatorów internetowych czy VoD (filmy na żądanie), doładowania konta prepaid i inne usługi bankowe. Wszystkie pozycje są analizowane przez prezesa UKE pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie dostępu do otwartego internetu (2015/2120). Natomiast jeśli chodzi o wykorzystywane środki zarządzania ruchem, to najczęściej sięga się po priorytetyzowanie ruchu, co ma zapobiegać internetowym zatorom (stosuje to dwóch dostawców), spowalnianie przesyłu (robi to jeden dostawca), ograniczanie połączeń i blokowanie ruchu w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów.