455 skarg wpłynęło od konsumentów, pięć złożyły podmioty gospodarcze.

Polacy najczęściej skarżyli się na: dyskryminację ze względu na przekonania religijne (287 skarg), dyskryminację ze względu na płeć (53 skargi), wprowadzanie w błąd (32 skargi) oraz przemoc i szokujące obrazy w reklamie (31 skarg).

Najbardziej oprotestowane reklamy 2008 roku to billboardy promujące kolekcję Virginity firmy Artman - 283 skargi, telewizyjne spoty operatora Mobilking - 37 skarg oraz plakaty promujące film "Frontiers" - 9 skarg.

Jak podaje Rada Reklamy, równie często skarżą się mężczyźni (226 skarg) jak kobiety (229 skarg).

64 proc. skarg dotyczyło reklamy zewnętrznej, 20 proc. reklam telewizyjnych, 10 proc. reklam internetowych. Reklam prasowych dotyczyło 2,6 proc. skarg, reklam radiowych 1,7 proc. skarg, marketingu bezpośredniego 1,3 proc. skarg.

Za zasadne w całości lub w części uznano 158 skarg, 42 skargi zostały odrzucone. Według Rady Reklamy 67 skarg miało braki formalne uniemożliwiające identyfikację przekazu reklamowego lub nie mieściły się w zakresie Kodeksu Etyki Reklamy. 181 skarg wpłynęło w trakcie postępowania przed Komisją Etyki Reklamy lub po jego zakończeniu, w związku z czym uchwała w danej sprawie zapadła przed ich rozpatrzeniem. W przypadku 11 skarg z końca roku 2008 decyzja zapadła w roku 2009.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy to organizacja odpowiadająca za samoregulację branży reklamowej w Polsce.

Związek skupia reklamodawców, media i agencje reklamowe. W jego skład wchodzą: Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Internet Advertising Bureau (IAB) Polska, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Izba Wydawców Prasy, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego oraz Polski Przemysł Spirytusowy.

Działająca w ramach związku Komisja Etyki Reklamy (KER) jest organem rozstrzygającym o zgodności przekazów reklamowych z Kodeksem Etyki Reklamy. W skład KER wchodzi 30 sędziów powoływanych przez przedstawicieli trzech środowisk związanych z reklamą: reklamodawców, media oraz agencje reklamowe.