Bank Pocztowy odda klientom opłaty, które pobierał za przesyłanie wyciągu w formie papierowej; bank zobowiązał się do zmiany praktyki - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak dodał, to efekty decyzji prezesa UOKiK.

UOKiK w komunikacie poinformował, że postępowanie przeciwko Bankowi Pocztowemu zostało wszczęte w grudniu 2015 r.

Wątpliwości wzbudziły dwie praktyki. Pierwsza dotyczyła tego, że "konsumenci otrzymali listy z informacją o zmienionej taryfie opłat i prowizji, jednak bank nie wskazał podstawy prawnej ani czynników, które miały wpływ na zaproponowane zmiany". "W związku z tym, klient Banku Pocztowego nie mógł zweryfikować, czy zmiana warunków umowy była dopuszczalna. Bank zaniechał stosowania tej praktyki" - napisano w komunikacie.

"Nasze wątpliwości budzi to, że konsument nie może skontrolować, czy zmiany zostały wprowadzone prawidłowo. Jeżeli bank zmienia warunki umowy, to powinien poinformować konsumenta o podstawach faktycznych i prawnych, które go do tego uprawniają" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

Drugą praktyką - która zdaniem UOKiK wzbudzała wątpliwości - było wprowadzenie przez bank nowych stawek za sporządzanie i przesyłanie wyciągów w formie papierowej. Według UOKiK klienci, którzy otrzymywali je za darmo, musieli zacząć płacić, a ci, którzy płacili mniej, zaczęli płacić więcej. Jak dodał UOKiK, bank dobrowolnie zobowiązał się do tego, że zrekompensuje straty klientom, które ponieśli w wyniku stosowania tej praktyki.

"Jeżeli bank chciał wprowadzić opłaty klientom, którzy do tej pory otrzymywali wyciągi za darmo, powinien wcześniej otrzymać pisemną zgodę na inną - darmową - drogę przesyłania tych informacji, np. e-mailem. Konsument powinien mieć wybór i podjąć świadomą decyzję o tym, w jakiej formie chce być informowany o stanie swojego rachunku, co dotyczy zarówno etapu zawierania umowy, jak i dalszego jej wykonywania" – podkreślił Niechciał.

Urząd przekazał, że "Bank Pocztowy zrekompensuje straty konsumentom: klienci Banku Pocztowego, którzy przed wprowadzeniem nowych opłat dostawali wyciągi za darmo, otrzymają zwrot poniesionych kosztów. Konsumenci, którzy zaczęli płacić więcej, uzyskają zwrot różnicy w opłatach wynikających z podwyżki za wyciągi". Klient Banku Pocztowego powinien wystąpić z wnioskiem o zwrot opłat. (PAP)