Co najmniej jeszcze miesiąc przedsiębiorcy będą musieli poczekać na pierwsze w tym roku konkursy o unijne dotacje na inwestycje.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w styczniu nie ruszą nowe konkursy o dotacje dla przedsiębiorców w programie Innowacyjna Gospodarka. Firmy, które są zainteresowane grantami z UE, będą musiały się uzbroić w cierpliwość i poczekać co najmniej do połowy lutego. To efekt przedłużających się prac nad nowelizacją rozporządzenia o udzielaniu pomocy publicznej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z informacji GP wynika, że projekt noweli jest konsultowany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To powoduje, że rozporządzenie może najszybciej ukazać się dopiero pod koniec stycznia.
- Jesteśmy gotowi do rozpisania nowych konkursów. Czekamy tylko na zmianę prawa. Ogłosimy nabory od razu po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia - mówi Danuta Jabłońska, szefowa PARP.
Dodaje, że wówczas zostanie także upubliczniona dokumentacja konkursowa. Przedsiębiorcy będą mieli dwa tygodnie na zapoznanie się z wnioskami. Potem ruszy nabór wniosków. Dlatego też optymistyczny termin startu konkursów to połowa lutego. Jeśli prace nad rozporządzeniem przedłużą się, to dotacje będą dostępne dopiero od marca.
Według Danuty Jabłońskiej PARP uruchomi od razu nabory na wszystkie rodzaje dotacji, którymi dysponuje. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotacje przez dwa miesiące. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi dopiero w III kwartale.
Opóźnienie w uruchamianiu naborów może zostać wykorzystane do zmiany zasad oceny innowacyjności inwestycji, które starają się o wsparcie ze środków UE. Obecnie stosowane kryteria budzą kontrowersje. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiadało jesienią 2008 roku, że zamówi zewnętrzny raport na temat sposobów oceny innowacyjności. Raport jednak nie powstał, bo nie było chętnych do jego wykonania. Dopiero w ubiegłym tygodniu udało się w przetargu wybrać wykonawcę. Ponieważ ma on kilka tygodni na wykonanie raportu, to w przypadku dalszego opóźniania się startu konkursów dotacje w nich mogą być przyznawane o oparciu o zmienione kryterium innowacyjności.