Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -8 pkt tj. wobec -8,2 w stosunku do poprzedniego miesiąca, dla sektora usług wyniósł 0,5 pkt wobec 1,9 pkt w poprzednim miesiącu. 

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej w sierpniu br. wzrósł do -4,9 pkt z -5,5 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej spadł do 4,9 pkt z 5 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym wzrósł do -15,9 pkt w lipcu z -17,8 pkt miesiąc wcześniej.