SPÓŁKI KOLEJOWE
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, który ma m.in. zapobiec utracie gruntów przez spółki kolejowe.
W projekcie znalazły się przepisy, w których wprost stwierdza się, że tereny, które stanowiły własność PKP do 26 maja 1990 r., nie stanowią mienia samorządowego. To efekt pojawiających się ostatnio orzeczeń sądów administracyjnych, z których wynika, że grunty będące dziś w posiadaniu takich spółek jak Polskie Linie Kolejowe, PKP Inter-City, PKP Cargo czy Koleje Mazowieckie, uległy z mocy prawa komunalizacji. Zdaniem resortu takie orzeczenia to skutek nieprawidłowej wykładni przepisów. Stąd doprecyzowanie prawa. ⒸⓅ