Dochody z VAT mają wzrosnąć w 2018 roku o 15 proc w porównaniu z budżetem na ten rok, co oznacza, że od 2016 wzrosną aż o 40 mld zł tj, 31 proc.

355, 717 mld zł. takie dochody są przewidziane w budżecie na 2018 roku ustalił Dziennik Gazeta Prawna. Mają być wyższe o 30,3 mld zł od tegorocznych. To wzrost o ponad 9 proc. rok do roku. Największy udział we wzroście ma mieć podatek VAT, który ma wzrosnąć aż o 15 proc..

Resort finansów planuje, że w przyszłym roku zbierze ponad 166 mld zł z tej daniny, podczas, gdy w tym roku plan przewiduje 143,4 mld. Choć już w planie wykonania tegorocznej ustawy mowa jest o wpływach na poziomie 153, mld zł. To pokazuje, że Mateusz Morawiecki liczy zarówno na utrzymanie koniunktury gospodarczej, ale także na dalsze uszczelnienie podatku od towarów i usług.

Niewiele mniej, bo o 8 proc. wzrosną budżetowe wpływy z podatku PIT. Mają wynieść 55 mld zł, wobec planowanych w tym roku 51 ml zł (w projekcie resort prognozuje, że w tym roku wykonanie będzie wyższe i wyniesie 52,2 mld zł w 2017 r. co świadczy o utrzymującym się optymizmie jeśli chodzi o dobrą sytuację na rynku pracy.

Wzrosnąć mają także podatki od dochodów firm, w 2018 roku podatek CIT ma dać budżetowi 32,4 mld zł o 2,6 mld zł. więcej niż w tym roku. Stosunkowo niewiele, bo o 1 mld zł wzrosną dochody z akcyzy, co daje jedynie jednoprocentowy wzrost. Z kolei z podatku bankowego resort finansów liczy na 4,6 mld zł w 2018 to ponad 0,5 mld więcej niż zapisano w tegorocznej ustawie. Ale i tu Morawiecki liczy, że wpływy będą wyższe i już w tym roku i wyniosą 4,3 mld.