Szefem kluczowego departamentu banku centralnego został jeden z liderów Młodzieży Wszechpolskiej – wynika z naszych informacji.
Chodzi o Piotra Głowackiego, który przed dwoma tygodniami został dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Diakonowa, bliskiego współpracownika prezesa NBP Adama Glapińskiego. Diakonow przeszedł na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Departament audytu wewnętrznego zajmuje się m.in. badaniem działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych banku centralnego. Wśród jego zadań jest też „opracowywanie dla prezesa i zarządu sprawozdań i informacji o wynikach audytu wewnętrznego oraz dokonywanie analiz i ocen: działalności NBP, adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli wewnętrznej, skuteczności zarządzania ryzykiem w NBP”.