Podsumowując rok pracy rządu Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych (AKOP) w oświadczeniu przesłanym PAP w poniedziałek stwierdziła, iż rządowe działania w walce z korupcją w niewielkim stopniu realizują obietnice wyborcze.

AKOP ocenia, iż "brakuje koncepcji działań prewencyjnych i edukacyjnych, stanowiących niezbędne uzupełnienie działań śledczych", a działania rządu "ograniczają się do reagowania w konkretnych sprawach".

Rządowi wytknięto brak projektu nowelizacji ustawy antykorupcyjnej oraz rozczarowujący raport pełnomocnika rządu ds. opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych, minister Julii Pitery. Dokument ten częściowo odtajniono i udostępniono opinii publicznej w listopadzie ub. roku.

Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej, w ocenie Koalicji "nie gwarantuje rozwoju profesjonalnej, apolitycznej służby cywilnej", gdyż obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej następuje w drodze przeniesienia. Nabór otwarty jest tylko uzupełnieniem, a faktycznego wyboru kandydata dokonuje osoba zarządzająca nabór. Wyjątkiem są tu jedynie stanowiska dyrektorów generalnych urzędów publicznych oraz głównego i wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Ten sam problem dotyczyć ma administracji samorządowej. "Otwarty nabór na wszystkie wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze jest uzupełnieniem w sytuacjach, kiedy nie udało się obsadzić stanowiska poprzez przeniesienie pracownika" - czytamy w oświadczeniu AKOP.

Ocenie poddano także ogłoszony przez rząd w grudniu ub. roku projekt tzw. "tarczy antykorupcyjnej", która miałaby chronić prywatyzację podmiotów z udziałem skarbu państwa oraz zamówienia publiczne. Przy realizacji tego projektu współdziałać mają służby specjalne, szczególnie CBA, minister Pitera oraz ministrowie resortowi. AKOP zauważa jednak, iż nie wiadomo, jaki resort i który z ministrów odpowiedzialny jest za jego realizację, ani czy projekt jest już realizowany.

W skład Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych wchodzą: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Społecznej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Istnieje od 2001 r.