Dodał, że Fundusz podwyższy znacząco swoje prognozy strat finansowych i odpisów na świecie z obecnie szacowanych 1,4 biliona USD.

Strauss-Kahn ostrzegł, że MFW dokona pewnego obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego.

W listopadzie 2008 r. MFW szacował wzrost PKB w tym roku na świecie na 2,2 proc., a dla USA skurczenie się gospodarki o 0,7 proc., Japonii o 0,2 proc., a strefy euro o 0,5 proc.

Fundusz udzielił w listopadzie ub. roku przeżywającym kłopoty finansowe krajom pomoc kredytową w wysokości 41,8 mld USD.

Większa część pomocy została przeznaczona dla krajów z Europy środkowo-wschodniej.