Obowiązuje on w poniedziałek od godziny 10 do godziny 22. Gaz- System przewiduje, że pierwszy stopień zasilania będzie także obowiązywał od godz. 22 w poniedziałek do godziny 10 we wtorek.

W środę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców. Umożliwia ono wprowadzenie ograniczeń w poborze gazu przez największych odbiorców przemysłowych pobierających powyżej 417 m sześc. gazu na godzinę, m.in. zakłady chemiczne i azotowe.

Sygnałem do tego jest ogłoszenie przez Gaz-System odpowiedniego stopnia zasilania.

Pierwszy stopień zasilania oznacza dostawy gazu zgodne z umowami. Ograniczenia w poborze gazu są wprowadzane przez odbiorców po ogłoszeniu stopnia zasilania od 2 do 10. Im wyższy stopień zasilania, tym mniej gazu mogą odbierać odbiorcy przemysłowi objęci ograniczeniami ustawowymi.

Możliwe ograniczenia są związane z wstrzymaniem dostaw gazu do Polski przez Ukrainę. Na początku stycznia Rosja wstrzymała dostawy dla tego kraju, a w tym tygodniu dostawy przez Ukrainę przestały docierać do odbiorców europejskich.