- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokona przeglądu strategii i zdecyduje o ewentualnym przygotowaniu nowego planu po finalnym uzupełnieniu składu osobowego zarządu, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

„KNF rozpatruje obecnie kandydatury do zarządu, ale prace władz giełdy toczą się normalnie, a wyniki są bardzo dobre. Jednocześnie definiujemy nowe obszary rozwoju oferty grupy. GPW posiada realizowaną konsekwentnie strategię rozwoju, ale każdy dokument wymaga okresowego dostosowania. Korekta planów, czy nowa strategia nastąpi po uzupełnieniu zarządu" – powiedział Fotek podczas konferencji.

W czerwcu akcjonariusze GPW zdecydowali o powołaniu na stanowisko prezesa spółki Marka Dietla. Czeka on na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fotek dodał w rozmowie z ISBnews, że biorąc pod uwagę pozytywną sytuację gospodarczą w kraju, perspektywy rynku giełdowego w II półroczu jawią się optymistycznie. Zaznaczył jednak, że należy obserwować czynniki zewnętrzne, jak chociażby wysokie wyceny na giełdach zachodnich.

Podczas konferencji podkreślił konsekwentną dyscyplinę kosztową grupy GPW i zaznaczył, że zarząd zamierza kontynuować taką politykę kosztową.

„Za nami dobry II kwartał 2017 r., w którym Grupa GPW wypracowała nie tylko rekordowy zysk netto, ale także wynik EBITDA. Udało się obniżyć koszty operacyjne, dzięki czemu wskaźnik kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższych poziomów w historii. Dobrą perspektywą na kolejne kwartały jest przejęcie przez GPW Benchmark organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR, a także sprzyjające nastroje rynkowe, w tym widoczne ożywienie na rynku IPO" – dodał wiceprezes GPW.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.