Według piątkowego serwisu BBC, w całym kraju jest ich już ok. 500, zrzeszają ok. 500 tys. członków. Ich liczba narastała wprawdzie także w czasach kredytowego boomu, ale obecny kryzys finansowy okazał się bodźcem ich jeszcze szybszego rozwoju.

Z reportażu BBC z Walii wynika, że kooperatywy przyciągnęły setki nowych członków od czasu nasilenia się finansowego kryzysu latem ub.r.

"Nowych członków przybywa każdego tygodnia. Odnotowujemy wzrost wniosków członkowskich od osób prywatnych i firm. Nie gwarantujemy udzielenia pożyczki, ale jej przyznawanie opieramy na innych kryteriach niż banki. Opieramy decyzje na rozliczeniu przychodów i wydatków" - wyjaśniła Rina Clarke, menedżerka kooperatywy kredytowej z walijskiej miejscowości Newton.

"Przychodzi do nas więcej ludzi szukających rady, jak sobie radzić z długiem, z rosnącymi zaległościami z zapłatą komornego, czy ubiegających się o większe pożyczki dla skonsolidowania długu. Ludzie, z którymi mamy do czynienia, stracili pracę w ramach grupowych zwolnień, pracują w mniejszym wymiarze godzin, albo zmieniono im zasady przyznawania świadczeń" - mówi Delyth Shearing z Merthyr Tydfil Borough Credit Union.

Kooperatywy mają oparcie w społecznościach lokalnych

W odróżnieniu od banków, kooperatywy mają oparcie w społecznościach lokalnych, gdzie ludzie się znają. Odmiennie niż banki, nie "szufladkują" klientów i są bardziej skłonne wczuć się w ich sytuację życiową.

Właścicielami kooperatyw są ich członkowie. Zarządzaniem i kontrolą zajmuje się zarząd złożony z wolontariuszy. Zgodę na działalność wydaje im regulator brytyjskiego rynku usług finansowych - FSA, ten sam, który reguluje działalność banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Członkowie kooperatyw oddają swoje oszczędności do wspólnej puli, z której udzielane są pożyczki. Oprócz depozytów oszczędnościowych i kredytów, niektóre z nich oferują rachunki bieżące. Wypracowany zysk przeznaczany jest na rozwój usług lub jest zwracany członkom.