W głosowaniu wzięło udział 430 posłów - za oddano 418 głosów, przeciw opowiedziało się 6 posłów, a 6 wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy przewiduje, że ze wsparcia będą mogły skorzystać krajowe banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne.

"Celem projektu ustawy, która jest wyrazem troski rządu o stabilność finansową naszego kraju jest, aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać ze wsparcia finansowego, gdyby takiego wsparcia one wymagały" - powiedziała w piątek w Sejmie przed głosowaniem wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Dodała, że obecnie żadna z instytucji finansowych nie potrzebuje takiego wsparcia. "Musimy pamiętać, że ta ustawa dotyczy tylko wsparcia płynnościowego, wsparcia w płynność sektora finansowego" - zaznaczyła.

Zgodnie z ustawą wsparcia będzie udzielał w imieniu Skarbu Państwa minister finansów, na wniosek instytucji finansowej

"Ustawa ma okres dosyć ograniczony. O te instrumenty można ubiegać się tylko do końca bieżącego roku, aczkolwiek będzie to miało oczywiście ewentualnie wymiar na dłuższy okres" - powiedziała.

Wcześniej w środę Sejm rozpatrzył sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie. W czasie dyskusji zgłoszono poprawki, dlatego Sejm zadecydował o skierowaniu projektu ponownie do komisji. W piątkowym głosowaniu posłowie odrzucili jednak większość poprawek.

Zgodnie z ustawą wsparcia będzie udzielał w imieniu Skarbu Państwa minister finansów, na wniosek instytucji finansowej. W tym celu zostanie zawarta umowa określająca m.in. formę pomocy i jej wysokość.

Projekt przewiduje, że wsparcie może być udzielane nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

Pomoc będzie mogła być udzielana w różnych formach. Skarb Państwa będzie mógł np. zagwarantować spłatę kredytów oraz linii kredytowych przyznanych przez banki innym bankom. Z gwarancji będzie również mógł skorzystać Narodowy Bank Polski.

Minister finansów będzie jednak żądał ustanowienia zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami. Od gwarancji dla banków, w tym dla NBP, będzie również pobierana opłata prowizyjna.

Projekt przewiduje, że wsparcie może być udzielane nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.