Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która umożliwia właścicielom ubieganie się o zwrot niewykorzystanej pod inwestycję publiczną części nieruchomości, z której zostali wywłaszczeni.

Nowelizację poparło 420 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Prawo do ubiegania się o zwrot części nieruchomości będzie przysługiwać także użytkownikom wieczystym oraz spadkobiercom. Do tej pory prawo do ubiegania się o zwrot mieli tylko ci, których cała nieruchomość nie została wykorzystana "do realizacji celu publicznego", czyli budowy drogi, szkoły czy stadionu.

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2008 r., który uznał, że nie można ograniczać prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jedynie do sytuacji, gdy cała nieruchomość była niewykorzystana na cel publiczny określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Wejście w życie nowelizacji oznacza zrównanie praw wywłaszczonych właścicieli.