Dziś wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania grantów w programie Innowacyjna Gospodarka. Część z nich dotyczy Działania 4.5, w ramach którego globalne koncerny mogą starać się o wsparcie ze środków unijnych na uruchomienie w Polsce centrów usług.

Stare zapisy mówiły, że zatrudnienie musi w nich znaleźć co najmniej 200 pracowników

W nowych jest mowa już tylko o 100 osobach.

- Działanie 4.5 zaprojektowano z myślą o dużych inwestorach. Jednak limit zatrudnienia 200 osób w przypadku sektora usług może odstraszać niektórych zainteresowanych. Uważam, że obniżenie tego progu bardzo pozytywnie wpłynie na decyzje inwestorów - mówi GP Paweł Wojciechowski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Dodaje, że to oznacza większą liczbę wniosków o dofinansowanie projektów, a co za tym idzie, więcej realizowanych w Polsce inwestycji.

- Dzięki tej zmianie dotacje na tworzenie w Polsce nowych centrów usług będą łatwiej dostępne dla inwestorów - ocenia Szymon Żółciński z firmy doradczej Accreo Taxand.

Dotacje na centra usług były już dostępne w ubiegłym roku

Cieszy się jednak przeciętnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Licząc razem z centrami badawczo-rozwojowymi, dotacje zostały przyznane tylko siedmiu podmiotom.

- Z naszych kontaktów z inwestorami wynika, że próg 200 pracowników odstraszał ich. Twierdzili oni, że choć docelowo centrum usług za kilka lat może zatrudniać kilkaset osób, to nie mają potrzeby tworzenia aż tak dużej liczby nowych miejsc pracy na starcie - mówi Paweł Tynel z Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young.

Podkreśla, że centra usług są dla Polski szansą na pozyskiwanie inwestycji zagranicznych w okresie kryzysu. Szczególnie że globalne firmy poszukują oszczędności. Wyjściem dla nich może być przenoszenie centrów usług z Europy Zachodniej do Środkowej, gdzie są niższe koszty pracy.

Przykładem może być włoskie Unicredito, które w październiku, tuż po pierwszych informacjach o kłopotach finansowych, zaczęło szukać miejsca na nowe centrum finansowo-rozliczeniowe. Wczoraj bank poinformował, że powstanie ono w Szczecinie i znajdzie w nim pracę ok. 500 osób.

WIĘCEJ CENTRÓW USŁUG W POLSCE

Z prognoz PAIiIZ wynika, że kryzys spowoduje zmianę proporcji napływających do Polski inwestycji. Obecnie 80 proc. kapitału jest inwestowane w projekty produkcyjne. Z czasem większość mają stanowić inwestycje właśnie w centra usług. Według raportu Biura Badawczo-Analitycznego Dis liczba zatrudnionych w centrach usług może wzrosnąć do 2010 r. z 45 tys. obecnie do ponad 70 tys. osób. Dodatkowo Polska jest bardzo dobrze postrzegana, jako miejsce lokalizacji tego typu inwestycji. W ranking 50 outsourcing cities jest na pierwszym miejscu w Europie i piątym na świecie pod względem atrakcyjności dla inwestycji outsourcingowych.