To już pewne: sieci handlowe nie zapłacą specjalnej daniny w kształcie, w jakim chciał ją wprowadzić resort finansów. Komisja Europejska uznała, że planowany przez polski rząd podatek od sprzedaży detalicznej jest sprzeczny z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów danina w sposób nieuczciwy faworyzuje przedsiębiorstwa o niskich obrotach. A zdaniem Brukseli polskie władze nie wykazały, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni mieliby zostać obciążeni innym podatkiem niż mniejsze podmioty.
Ministerstwo Finansów na razie zapewnia, że po otrzymaniu ostatecznej pisemnej decyzji Komisji Europejskiej odpowie na pytania o przyszłość daniny. „Polska w dalszym ciągu podtrzymuje przedstawione Komisji Europejskiej argumenty przeczące selektywnemu charakterowi podatku. Obecnie nie została podjęta decyzja co do zakresu kontynuowania prac nad opodatkowaniem handlu” – tłumaczy resort.