DLA FRANKOWICZÓW? PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z KREDYTÓW CHF

Największa liczba kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego, denominowanych w walucie frank szwajcarski lub przeliczanych na franki szwajcarskie, została zaciągnięta w latach 2005–2009
Najbliższe miesiące to zatem znamienny czas dla kredytobiorców frankowych, ponieważ jeśli ich roszczenia finansowe ulegną przedawnieniu, stracą oni szanse na odzyskanie należności od banków. To realne i aktualne zagrożenie, bo roszczenia finansowe ulegają przedawnieniu już po 10 latach od dnia wypłaty kredytu i nie można skutecznie dochodzić wpłaconych kwot, które uległy przedawnieniu.

Trzeba działać już teraz
Przedawnienie daje bankom możliwość uchylania się od konieczności zaspokojenia roszczeń finansowych zgłaszanych przez ich klientów. Słowem – banki uzyskują w pełni legalną możliwość odsuwania od siebie pretensji niezadowolonych konsumentów lub ograniczenia wysokości roszczeń. Aby do tego nie dopuścić, warto w odpowiednim momencie przerwać bieg przedawnienia.
Przedawnienie roszczeń jest uwzględniane przez sądy na podstawie stanowczego oświadczenia banku. Jeśli pozew zostanie złożony w sądzie po upływie terminu przedawnienia, to bank z całą pewnością podniesie taki zarzut, co może doprowadzić do poważnego skomplikowania sprawy.
Niestety, wielu kredytobiorców, licząc na rządowe rozwiązanie problemu, a także z uwagi na dodatkowe koszty, wstrzymuje się z działaniami – a na to właśnie liczą banki. Opcji na przerwanie biegu terminu przedawnienia jest kilka, w tym m.in. złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, mającego charakter pisma procesowego, które składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę banku. Co więcej, od 2017 r. kredytobiorcy uzyskali możliwość wszczęcia postępowania polubownego przed rzecznikiem finansowym. Dodatkowo, ratunkiem dla frankowiczów są również pozwy – o zwrot nadpłat z tytułu bezprawnej indeksacji umownej do waluty CHF lub o unieważnienie całej umowy kredytowej.


Dobry sojusznik na wagę złota
Droga sądowa i podjęcie próby uzyskania roszczeń finansowych od banku wiąże się z przygotowaniem specjalistycznych dokumentów oraz dopilnowaniem wszelkich czynności prawnych. Dlatego warto zastanowić się nad możliwością uzyskania wsparcia podmiotów, które przeprowadzą poszkodowanego klienta banku przez ten proces. Jednakże, aby nie narazić się na dodatkowe koszty i rozczarowania, z licznego grona firm i kancelarii świadczących tego typu usługi korzystnie jest wybierać takie oferty, które gwarantują pełną przejrzystość cen, a wszelkie usługi prawne świadczone są przez przeszkolonych i doświadczonych prawników.

Availo Sp. z o.o. jest liderem polskiego rynku prawo direct. Firma w swojej szerokiej ofercie usług prawnych posiada specjalistyczną pomoc dla posiadaczy kredytów hipotecznych indeksowanych lub waloryzowanych kursem CHF. Więcej informacji na stronie: www.prawnikdlafrankowiczow.pl.