Konwencjonalne metody produkcji energii z paliw kopalnych powodują  zanieczyszczenie powietrza, pogłębiające szkodliwe dla zdrowia i życia zjawisko tzw. smogu. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii spalania węgla, ropy i odpadów może te skutki złagodzić. Nad rozwiązaniem  uciążliwego dla środowiska problemu debatować będą krajowi i zagraniczni eksperci podczas Pierwszego Forum „Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2017”. Obrady w Centrum Kongresowym kompleksu hotelowego Nosalowy Dwór Resort & SPA, potrwają od 26 do 28 czerwca.

Zagadnienia związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawy jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowości położonych na obszarach górskich będą wiodącym tematem obrad. Międzynarodowe Forum „Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2017” ma charakter ekspercki i odbywa się pod hasłem "Wyłączamy niską emisję".

Wszystkie dyskusje i panele transmitowane będą  przez trzy dni na żywo. Pozwoli to na „dotarcie do widzów z całej Polski i zapewni wysoki poziom merytoryczny dyskusji.  Zaproszeni goście oraz uczestnicy poszczególnych paneli, będą mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusjach z osobami obecnymi w salach konferencyjnych. Początek transmisji 26 czerwca o godzinie 15:30 na stronie www.smartpl.eu.

Wspólna inicjatywa partnerów

Organizatorami Forum są:  Instytut Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Zakopane, Klaster Emirates & Europe Business Development oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Celem wspólnej inicjatywy jest stworzenie platformy spotkań przedstawicieli europejskich parlamentów, administracji państwowej, samorządów terytorialnych wszystkich szczebli oraz  nauki i biznesu, zainteresowanych tematyką ekologiczną.

Wśród uczestników Forum znajdą się samorządowcy m.in. z Austrii, Słowacji, Gruzji, Ukrainy i Węgier, posłowie i przedstawiciele dyplomacji. Gościem specjalnym będzie natomiast  Jego Ekscelencja Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. 

Bogaty program trzydniowego Forum

W programie Forum przewidziano liczne panele dyskusyjne i wystąpienia ekspertów dot. m.in.  rozwiązywania problemów jakości powietrza, specyficznych dla miejscowości górskich oraz  możliwości współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi podmiotami z sektora ochrony środowiska i branży energetycznej. Zaprezentowanych zostanie wiele ciekawych projektów, w tym „’Pojezierze Tarnowskie‘, jako wzorcowy przykład kompleksowego zagospodarowania i rewitalizacji wyrobisk pokopalnianych” opracowany przez studentów AGH. Natomiast w zakresie Smart City przedstawiciele ośrodków miejskich przedstawią swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość.

W trakcie trwania Forum odbędzie się też wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki skoncentrowane na prawnych aspektach rozwoju bazy zimowej dla narciarstwa oraz wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” poświęcone ograniczeniu niskiej emisji.

Główne wydarzenia Forum Smart City/EkoZakopane 2017 będą odbywać się w Centrum Kongresowym "Gerlach" w kompleksie Nosalowy Dwór Resort & SPA, ale organizatorzy zaplanowali też wiele imprez towarzyszących np. „Podsiady organizacji ekologicznych”, które poprowadzi Podhalański Alarm Smogowy, przestrzeń wystawiennicza Eko Miasteczko Gawra - Na Placu Niepodległości w Zakopanem, w której zaprezentowane zostaną m.in. nowoczesne systemy grzewcze. Planowane są także wizyty studyjne w Geotermii Podhalańskiej S.A., Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w modelowym przedsiębiorstwie pasterskim - bacówce z tradycyjnym wypasem owiec. Imprezie towarzyszyć będą liczne warsztaty, koncerty i wystawy promujące tradycję podhalańską i lokalny folklor. Natomiast miłośnicy motoryzacji będą mieli okazję przetestować pojazdy elektryczne oraz nowoczesne autobusy. Podobne atrakcje czekają też na zwolenników przejażdżek rowerowych.

Konkursy i wyróżnienia

Podczas Forum Smart City/EkoZakopane 2017 rozstrzygniętych zostanie kilka konkursów. Laureatom wręczone zostaną  prestiżowe nagrody i wyróżnienia: - Nagroda Ministra Środowiska dla pracowników administracji publicznej,  oraz "Eko Janosik" dla najbardziej ekologicznych miejsc i przedsiębiorstw w regionie.

W drugim dniu Forum wyłonieni zostaną półfinaliści konkursu „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” promującego osoby i przedsiębiorstwa, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie innowacyjnych technologii. Spośród ponad 100 zgłoszeń nadesłanych na konkurs w 7 kategoriach wybrano 7 półfinalistów, którzy przejdą do finału. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  24 października 2017 r. w Warszawie w ramach drugiej edycji Emirates & Europe Economic Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Gospodarczy. Nagrodą główną będzie wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Organizatorami konkursu są Investment Service Center S.A., Emirates & Europe Business Development Cluster oraz wydawca Liderów Innowacyjności w Dzienniku Gazecie Prawnej. Partnerem strategicznym jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a merytorycznym Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

W ostatnim dniu  dla miłośników sportu zaplanowano "Bieg Gazdów na Nosal", którego zwycięzca otrzyma Puchar Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury I Sportu.

Więcej informacji na stronie:  www.smartpl.eu