Zmienność stawek frachtowych, problemy z ilością dostępnego miejsca na rynku, będące z jednej strony pokłosiem zmian wprowadzanych przez armatorów i linie lotnicze w poprzednich okresach, a z drugiej strony przejściowo rosnącym popytem na frachty, a także zmiany w globalnych trendach gospodarczych spowodowały, że biznes wielu firm stał się jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Jeśli do tej mieszanki dodamy dodatkowo bankructwo koreańskiego armatora Hanjin oraz okresowe mniejsze kryzysy na poszczególnych rynkach, zaczynamy sobie uświadamiać, jak skomplikowany stał się nasz świat, szczególnie w odniesieniu do transportów międzykontynentalnych.

Jednak, jak to często bywa, każda moneta ma dwie strony i to co było zagrożeniem dla jednego produktu, stało się równocześnie szansą na rozwój dla innego, a rozwiązaniem, które skorzystało bardzo mocno na braku stabilności rynku morsko-lotniczego było połączenie kolejowe z Chin, które w ramach ‘Nowego Szlaku Jedwabnego’ stało się preferowanym rozwiązaniem dla wielu firm. Przez ostatni okres, kolej ze stabilnym poziomem cen, stale rosnącą ilością połączeń i oferowanego miejsca, a przede wszystkim bardzo przewidywalnym czasem dostaw, była niczym oaza spokoju na mapie świata ogarniętego niestabilnością i nieprzewidywalnością.

Oczywiście kolej nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie złotym środkiem na wszystkie problemy i rozterki logistyczne. Jest to produkt, który na pewno będzie się rozwijał i zajmował coraz ważniejszą rolę w łańcuchu logistycznym wielu firm jako integralna część całej palety dostępnych rozwiązań. Będąc dostawcą rozwiązań logistycznych, my również tak właśnie postrzegamy to rozwiązanie, jako produkt alternatywny i równocześnie komplementarny  w stosunku do frachtów morsko-lotniczych.

źródło: Materiały Prasowe

Rys. 1. Porównanie poziomu kosztów oraz czasu tranzytu dla poszczególnych produktów (oprac. własne).

Spełniając rolę partnera logistycznego dla szerokiej i różnorodnej grupy firm zawsze stawiamy sobie pytanie, jak możemy poprzez swoje działania pomóc naszym klientom osiągnąć ich cele. Jako dostawca usług logistycznych, mamy bardzo często realny wpływ na łańcuch logistyczny naszych klientów, co oczywiście wiąże się z dużą odpowiedzialnością i zobowiązuje nas do dogłębnej analizy modelu biznesowego firm, z którymi pracujemy. Dopiero po zrozumieniu, jak poszczególne działania mogą przełożyć się na zwiększenie profitu naszego klienta, możemy zacząć implementować konkretne rozwiązanie, które z reguły składa się z szeregu różnych, powiązanych ze sobą działań, których dopiero wdrożenie w całości przynosi oczekiwany efekt. Dobrym przykładem jest tutaj kolej, która na gwałtownie zmieniającym się rynku logistycznym, zaczęła spełniać istotną rolę odpowiadajac na wiele ważnych potrzeb i wpływając na rentowność wielu przedsięwzięć. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że kolej stała się niezastąpioną częścią układanki  rozwiązań z Dalekiego Wschodu, a w bliskiej przyszłości jej rola będzie równie istotna w kierunku przeciwnym. Będąc produktem pośrednim między frachtem lotniczym i frachtem kolejowym jednocześnie jest doskonałym uzupełnieniem tych produktów, a jej rola będzie dalej rosnąć pod istotnym warunkiem, że na poziomie całej organizacji kolej będzie w pełni zintegrowana z pozostałymi produktami.

źródło: Materiały Prasowe

Rys. 2. Integracja usług w ramach działu Customer Service (oprac. własne)

Jakie więc działania podjęliśmy w ramach Panalpiny Polska, aby włączyć kolej w nasz standardowy serwis i jaką wartość przynosi to dla firm z którymi współpracujemy. Podstawowym warunkiem, który umożliwił nam szybki rozwój usług kolejowych była właściwie zdefiniowana rola Customer Service, jako zespołu specjalistów, których zadaniem jest zarówno spełnianie roli konsultacyjno-doradczej dla naszych klientów, jak i sama organizacja transportu. Drugim niezbędnym czynnikiem była integracja wszystkich produktów pod jednym parasolem zespołu Customer Service, co pozwoliło na oferowanie klientom kilku alternatywnych rozwiązań i dostarczaniu informacji potrzebnych do podejmownia szybszych i lepszyc h jakościowo decyzji.

Dzięki tej bazie jesteśmy w stanie implementować nowe rozwiązania dużo szybciej i bardziej efektywnie, a równocześnie dajemy firmom z którymi pracujemy platformę, umożliwiającą poprawienie elastyczności działania, przepływu informacji oraz optymalizację kosztów poprzez integrację wszystkich produktów w jednym miejscu.

We wrześniu 2016 roku, Panalpina uruchomiła swój pierwszy kolejowy serwis drobnicowy (LCL) z Chin do Polski. Od tego czasu z serwisu skorzystało już ponad 250 klientów, przewożąc blisko 8000 m3 towarów z różnych branż. Po stronie Panalpiny leży zarówno odbiór i konsolidacjęa przesyłek na Dalekim Wschodzie, jak również dekonsolidacja i dostawy do finalnych odbiorców w Europie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu serwis, Panalpina uruchamia od lipca drugi terminal konsolidacyjny, który będzie zlokalizowany w Schenzhen, co pozwoli na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na konsolidację przesyłek z południowych Chin.